23 Ιουλίου 2012

Σύσκεψη για την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου της Περιφέρειας

Σε διαδικασία αναθεώρησης αλλά και αξιολόγησης έχει τεθεί ο Περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός ενώ παράλληλα προετοιμάζεται και η έκθεση αξιολόγησης από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του. 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή των Αντιπεριφερειαρχών Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκου Υφαντή καθώς και Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής Γιώργου Αγγελόπουλου, εκπροσώπων της μελετητικής εταιρείας «ΦΙΛΩΝ» αλλά και των εμπλεκομένων συναρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. 
Κατά τη διάρκειας της σύσκεψης διαπιστώθηκε η ανάγκη να πιστοποιηθεί η αξιοποίηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του εγκεκριμένου Χωροταξικού Σχεδίου εκ μέρους των διαφόρων υπηρεσιών αλλά και να διαπιστωθεί η αξιόπιστη παρακολούθηση των χωρικών εξελίξεων καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και δεδομένα. 
Παράλληλα τέθηκαν και μια σειρά από ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω μελέτης, όπως είναι ο βαθμός εναρμόνισης του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδίου με τα επί μέρους Σχέδια τόσο σε κλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ο βαθμός εναρμόνισής του με τις εθνικές πολιτικές και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας αλλά και η προσαρμογή του σε νεώτερες ανάγκες και δεδομένα. 
Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μαζί με τους επικεφαλής των αντίστοιχων Διευθύνσεων της έδρας της Περιφέρειας και των τριών περιφερειακών ενοτήτων. Επίσης πήραν μέρος οι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών. 
Τέλος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίστηκε από όλες τις πλευρές η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων και των εκπροσώπων της μελετητικής εταιρείας σε ότι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων τόσο για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού όσο για την αξιολόγηση του ήδη ισχύοντος Σχεδιασμού.

ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου