7 Ιουνίου 2011

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΡΟ


Το πρώτο οικιακό Φ/Β σύστημα εγκαταστάθηκε στην Πάλαιρο από την R.M.S. – Δ.Τσαντιώτης. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος είναι 7,050KWp και αποτελείται από 30 panels της εταιρείας ALEO και 3 μετατροπείς της εταιρείας SMA. 
Η στήριξη έγινε με βάσεις ανοδιωμένου αλουμινίου, ειδικού σχεδιασμού της R.M.S. . Η επένδυση πραγματοποιήθηκε από τον Αγγελή Μπίζο και κόστισε 28.000€. Το ετήσιο όφελος της επένδυσης υπολογίζεται σε 9200KWh δηλαδή 5060€/έτος (κάθε KWh αγοράζεται από τη ΔΕΗ προς 0,55€).
Σχηματική διάταξη διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματος 

Παράλληλα, το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει και πολλά περιβαλλοντικά οφέλη. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο "αέριο του θερμοκηπίου" που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. ). Ο συγκεκριμένος φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 7,050 KWp, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 9,73 – 10,39 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν 13,9 – 14,8 στρέμματα δάσους. 


Η R.M.S. - Δ. Τσαντιώτης έχει ως δραστηριότητα τη μελέτη, εμπορία και την κατασκευή πρωτοπόρων αλλά και δοκιμασμένων ηλεκτρομηχανολογικών λύσεων. Κύριος στόχος και μέλημα μας είναι η κατασκευή «έξυπνων» και ποιοτικών έργων.


Η R.M.S. έχει έντονη δραστηριότητα στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με εξειδίκευση στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων όπου προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» αναλαμβάνοντας : 
Την αυτοψία, την αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης. 
Το σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής των φωτοβολταϊκών συστημάτων που περιλαμβάνει την προσομοίωση της εγκατάστασης με σχετικό λογισμικό προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών μονάδων και η αποφυγή σκιάσεων που δρουν αρνητικά τόσο στην παραγόμενη ενέργεια όσο και στη διάρκεια ζωής των ηλιακών συλλεκτών. 
Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σύμφωνα και με τις επενδυτικές επιθυμίες του κάθε πελάτη. 
Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αδειοδότηση, χρηματοδότηση και ασφάλιση των έργων με συνεργασίες που έχει συνάψει με Τραπεζικούς οργανισμούς και Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. 
Την προμήθεια του εξοπλισμού. 
Την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. 
Την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση και επισκευή). 
Την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.


Η εμπειρία μας εγγυάται την αποτελεσματική διαχείριση του κάθε έργου με στόχο την εύρεση απόλυτα εγγυημένων λύσεων και πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη. Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.


Real Mechanical Solutions

Δημήτρης Τσαντιώτης
Μηχ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π. 
Κιν. 6944 388 315,
E-mail : tsantiotis@rms.gr 
web :  www.rms.gr  ,    
e-mail  : rms@rms.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου