10 Οκτωβρίου 2012

Σεμινάριο κατάρτισης στην Συστημική θεραπεία

Ετήσιο Σεμινάριο Κατάρτισης στη Συστημική (οικογενειακή) Θεραπεία θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Αγρίνιοαπό τους υπευθύνους της Ακαδημίας των Πολιτών. 

Τίτλος: Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικογένειας, ζεύγους, παιδιών ∙ θεωρητικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές. 
Διάρκεια: 1 έτος
Συχνότητα: Μία φορά το μήνα
Διάρκεια μαθήματος: 10 ώρες
Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 10.00-19.00  
Αποδέκτες: Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαιδευτικοί και Φοιτητές. Διδάσκοντες: Καταξιωμένοι Καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία. 
Ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι τα 30 άτομα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της συμμετοχής όλων. Κόστος: 300 ευρώ 
Σημείωση: Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και ίδρυση Ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Δεν παρέχονται αμοιβές κι ούτε επιμερίζονται κέρδη.  
Διάρκεια εγγραφών: όλο το χρόνο- Για πληροφορίες και εγγραφές: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραφείο της Εταιρείας "Ακαδημία των Πολιτών" Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) Τηλέφωνο με αριθμό κλήσης: 22,510-54.739 (09:00-14:30), e-mail:academy@aigaion.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2012-2013
ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΒΟΛΟΣ


ΑΓΡΙΝΙΟ
14-Οκτ-12 κ. Κυριακίδου Αναστασία, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
11-Νοε-12 κ. Παπάνης Ευστράτιος, Ψυχολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
16-Δεκ-12 κ. Αϊβαλιώτη Ελένη, Συστημική Ψυχολόγος

20-Ιαν-13 κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, Συστημική Ψυχολόγος
17-Φεβ-13 κ. Παπάνης Ευστράτιος, Ψυχολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
10-Μαρ-13 κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, Συστημική Ψυχολόγος

21-Απρ-13 κ. Παπάνης Ευστράτιος, Ψυχολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
26-Μαϊ-13 κ. Αϊβαλιώτη Ελένη, Συστημική Ψυχολόγος
16-Ιουν-13 κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, Συστημική Ψυχολόγος
15-Σεπ-13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
13-Οκτ-13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
20-Οκτ-13 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-18:00. Χώρος διεξαγωγής: ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
*Ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές λόγω μη διαθεσιμότητας εκπαιδευτή

Οι θεματικές ενότητες, που θα διδαχθούν, θα αφορούν στα παρακάτω:

1. Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και στη συστημική θεραπεία. Θα παρουσιαστούν βασικές αρχές της συστημικής θεωρίας (σύστημα, όρια, δομή, ιεραρχία, υποσυστήματα, έλεγχος, ανατροφοδότηση, εισροή, εκροή κλπ.) καθώς και η εφαρμογή αυτών στη Συστημική Θεραπεία. 
2. Συνοπτική παρουσίαση των Σχολών Συστημικής Θεραπείας.Στα πλαίσια της συστημικής θεραπείας έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες προσεγγίσεις (σχολές) ανάλογα με το που εδράζουν την ερμηνευτική αιτιολογία του συμπτώματος και τη διαμόρφωση του θεραπευτικού στόχου. Θα παρουσιαστούν οι κυριότερες σχολές με τη χρονολογική σειρά της εμφάνισής τους. 
3. Οικογενειακή διαγνωστική.Θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των ερμηνευτικών υποθέσεων που συμβάλουν στη ‘’διάγνωση’’ και ‘’επανατοποθέτηση’’ του παρουσιαζόμενου συμπτώματος – ενοχλήματος, σε πλαίσιο που βοηθά στο θεραπευτικό σχεδιασμό και πράξη. 
4. Το οικογενειακό ιστορικό – Η τεχνική του γενεογράμματος. Η λήψη των πληροφοριών γύρω από το οικογενειακό σύστημα μπορεί να γίνει με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Η αξιολόγηση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων καθώς και ‘’καίριες’’ ερωτήσεις για τη λήψη των πληροφοριών θα αποτελέσουν το ενδιαφέρον της εισήγησης. Αναλυτική περιγραφή θα γίνει, επίσης, στην τεχνική του Γενεογράμματος ως ενός κωδικοποιημένου τρόπου δόμησης της πληροφορίας. 
5. Η δομή της πρώτης συνεδρίας – Βασικές θεραπευτικές στάσεις. Θα παρουσιαστούν τα βασικά στάδια της πρώτης συνεδρίας από μια συστημική σκοπιά καθώς και η στάση του θεραπευτή που θα συμβάλει στη δημιουργία και σταθερότητα της θεραπευτικής σχέσης. 
6. Συστημικές τεχνικές συζήτησης (κυκλικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση κλπ). Θα αναλυθούν τρόποι και τεχνικές π.χ. κυκλικές ερωτήσεις, που βοηθούν στη ροή της πληροφορίας, στην άρση της ‘’ταμπέλας’’ του ‘’ασθενή’’ κλπ. 
7. Τεχνικές παρέμβασης Θα γίνει σύντομη αναφορά βασικών τεχνικών παρέμβασης συστημικής θεραπείας, ενώ θα περιγραφούν κλινικά παραδείγματα για την εφαρμογή αυτών. 
8. Η θεραπευτική διεργασία. Η ανάλυση της θεραπευτικής διεργασίας, η αξιοποίηση των ‘’δισταγμών’’, των ‘’διλλημάτων’’ και των ‘’δύσκολων στιγμών’’ θα παρουσιαστούν μέσα από συγκεκριμένα κλινικά παραδείγματα. 
9. Ορισμός της θεραπείας ζεύγους και βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Σύντομη ιστορική αναδρομή στη θεραπεία ζεύγους, ορισμός αυτής καθώς και παρουσίαση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που έχουν ασχοληθεί με θέματα ζευγαριού. 
10. Συστημική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας ζεύγους. Παρουσίαση της συστημικής θεραπείας ζεύγους, τεχνικές και κλινικά παραδείγματα. 
11. Οι ‘’δύσκολοι σύντροφοι’’ – ‘’Εξωσυζυγικές σχέσεις’’ και θεραπευτικοί χειρισμοί.Ο ‘’δύσκολος σύντροφος’’, ο ‘’ζηλότυπος’’ σύζυγος, οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η επίδραση της χρόνιας ασθένειας στη σχέση του ζευγαριού ως θέματα που συχνά δημιουργούν αναταραχή στη σχέση του ζευγαριού. 
12. Το συναίσθημα του θυμού στη δυναμική του ζευγαριού. Μια επανατοποθέτηση του συναισθήματος του θυμού και η αξιοποίησή του στη σχέση του ζευγαριού. 
13. Το διαζύγιο – Διαζύγιο και παιδιά. Το διαζύγιο ως ένας απρόσμενος παράγοντας που αλλάζει τη φυσική πορεία του κύκλου ζωής της οικογένειας. Η επίδρασή του στο υποσύστημα των παιδιών καθώς και η στάση του γονεϊκού υποσυστήματος. 
14. Οριοθέτηση υποσυστημάτων οικογένειας – Τριγωνοποίηση.Περιγραφή του μηχανισμού τριγωνοποίησης των οικογενειακών σχέσεων – Ανάλυση παραδειγμάτων. 
15. Συστημική θεώρηση του σχολείου – Εφαρμογές οικοσυστημικής προσέγγισης στη σχολική τάξη. Παρουσίαση των εφαρμογών της συστημικής θεωρίας στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος. Θεωρία και τεχνικές παρέμβασης.

©Typologos.com 2012

ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ PRESS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου