10 Ιουνίου 2015

Μαρία Τριανταφύλλου: Ερώτηση για το έργο του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία

Θέμα: Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, της Μαρίας Τριανταφύλλου, για τις πρόσφατες εξεληξεις, στο έργο της οδικής σύνδεσης του Ακτίου με την Ιόννια Οδό.

Τα πρωτόκολλα παραλαβής των τμηματικών έργων, καθώς και το σύνολο της απορρόφησης του έργου «Κατασκευή της οδικής σύνδεσης Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» ζήτησε, να κατατεθούν στην βουλή,  με σχετική ερώτηση της η κα. Τριανταφύλλου.
Στην ερώτηση της, η βουλευτής Αιτ/νιας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για  επανάληψη της  ιδιότυπης στάσης πληρωμών προς τους εργαζόμενους στο έργο  καθώς και για απειλή  απολύσεων  σε μεγάλο τμήμα του προσωπικού πριν την ολοκλήρωσή του έργου.
Τέλος, θέτει τα έξης ερωτήματα στους αρμόδιους  Υπουργούς:
1)      Ποιους λόγους επικαλούνται οι Ανάδοχοι και προχωρούν σε άτυπη παύση πληρωμών αλλά και σε απολύσεις, την ίδια στιγμή που η χρηματοδότησή  για το έργο που παραδίδουν γίνεται κανονικά αλλά και οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου τελειώνουν;
2)      Υπάρχει κάποιο τμήμα του έργου το οποίο έχουν παραδώσει οι εργολήπτριες εταιρείες   και δεν έχουν αποζημιωθεί από πλευράς δημοσίου για αυτό;
3)      Ποια η εκτίμηση    για τη δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης του έργου;
4)      Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωση του έργου και να πάψουν οι επιπτώσεις, της όποιας οικονομικής πολιτικής ακολουθούν οι εργολήπτριες εταιρείες,  να μετακυλίονται στο Δημόσιο και τους εργαζόμενους;
5)      Σε ποιο ποσοστό έχει ολοκληρωθεί το έργο στα διάφορα τμήματά του  και ποια οικονομικά ποσά έχουν  εισπράξει έως σήμερα οι Ανάδοχοι .
6)      Υπάρχει κίνδυνος, με βάση την οικονομική  κατάσταση των  ανάδοχων εταιρειών, για τα κονδύλια της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου του ΕΣΠΑ που λήγει 31/12/2015;


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Θέμα: Επανάληψη της  ιδιότυπης στάσης πληρωμών απέναντι στους εργαζόμενους στο έργο  της κατασκευής της οδικής σύνδεσης Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου και απειλή απολύσεων  σε μεγάλο τμήμα του προσωπικού πριν την ολοκλήρωσή του έργου.
 
Όπως είναι γνωστό, η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή της οδικής σύνδεσης Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» έγινε το2009, με καταμερισμό 4ων εργολαβιών οι συμβάσεις των οποίων υπογράφτηκαν το 2010 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2013.
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε να γίνεται σε τέσσερα διακεκριμένα τμήματα:
1)      Άκτιο-Δρυμός (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ.22+500): προϋπολογισμού μελέτης 142.800.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία«ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ» και προθεσμία περαίωσης τον Ιούνιο 2015.

2)      Δρυμός (Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900) προϋπολογισμού μελέτης 39.270.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ» και προθεσμία περαίωσης τον Ιούλιο του 2014.

3)      Δρυμός-Λουτράκι (Χ.Θ  26+900 έως 35+000) προϋπολογισμού μελέτης 46.886.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία«ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ» και προθεσμία περαίωσης τον Μάρτιο του 2015.

4)      Παράκαμψη Αμφιλοχίας (Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ. 48+500) προϋπολογισμού μελέτης 62.237.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία «CONSORZIO STABILE ITALIMPREESE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA» και προθεσμία περαίωσης τον Αύγουστο του 2014.

Το Μάιο του 2012 ήρθαν στην επιφάνεια προβλήματα οικονομικής δυσχέρειας των    Αναδόχων και η αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους από το 2012 και εντεύθεν, τα οποία αποδόθηκαν από τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων στην οικονομική κρίση.
Έτσι, ειδικά για την κάλυψη των δεδουλευμένων των εργαζόμενων εγκρίθηκε διάθεση συνολικής πίστωσης 947.297,77 ?σε βάρος των διατιθεμένων πιστώσεων του ενάριθμου του  έργου 2009ΣΕ07180000 της ΣΑΕ0718, για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων και για τρεις (3) μήνες (δηλ. Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012), σύμφωνα με τηνπαράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 σε βάρος και για λογαριασμό των  αναδόχων «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», «CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE» με σκοπό να παρακρατηθεί από τους αμέσως επόμενους λογαριασμούς τους, μέσω της διαδικασίας εγκρίσεών τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.6 του Ν. 3669/08.

Παράλληλα,  εκτιμήθηκε ότι η διάλυση των ως τότε εργολαβιών  δεν ήταν συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι θα οδηγούσε σε διενέξεις και δικαστικές προσφυγές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εκκαθάριση των εργολαβιών.
Έτσι, ενώ ο Ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος  το Μάιο του 2013 και για δεύτερη φορά τον Αύγουστο του 2014, κατόπιν αιτήματός του, για σύσταση κατασκευαστικών κοινοπραξιών με σκοπό την ενίσχυση του με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες μεγάλης δυναμικότητας, το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό και κρίθηκε συμφέρουσα η συνέχιση των εργασιών αλλάζοντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των τμημάτων. Σήμερα για τα τμήματα έχουμε:
1)      Άκτιο-Δρυμός (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ.22+500): προϋπολογισμού μελέτης 142.800.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία«ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ» και προθεσμία περαίωσης τον Ιούνιο 2015 (παρέμεινε ως είχε).

2)      Δρυμός (Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900) προϋπολογισμού μελέτης 39.270.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» και προθεσμία περαίωσης από τον Ιούλιο του 2014, στον  Δεκέμβριο του 2015.

3)      Δρυμός-Λουτράκι (Χ.Θ  26+900 έως 35+000) προϋπολογισμού μελέτης 46.886.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία « Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και προθεσμία περαίωσης τον Μάρτιο του 2015 (παρέμεινε ως είχε) .

4)      Παράκαμψη Αμφιλοχίας (Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ. 48+500) προϋπολογισμού μελέτης 62.237.000 ευρώ, με Ανάδοχο την εταιρεία «CONSORZIO STABILE ITALIMPREESE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA» και προθεσμία περαίωσης από τον Αύγουστο του 2014 στο Δεκέμβριο του 2015.Όμως σήμερα, για άλλη μια φορά, βρίσκονται σε αναστάτωση τόσο οι   εργαζόμενοι της αναδόχου Κ/Ξ «IΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» καθώς και πολίτες της ευρύτερης περιοχής, που βλέπουν την ολοκλήρωση του έργου να μην πραγματοποιείται μέσα στο 2015.
Οι εργαζόμενοι, για άλλη μια φορά, προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας, καθώς όπως αναγνώρισε και η ίδια η εργοδότρια εταιρεία«ΚΟΙΝΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων Αιτωλοακαρνανίας στις 10/03/2015, τούς οφείλονταν δεδουλευμένες αποδοχές του Ιανουαρίου του 2015, ενώ έχει καταβληθεί μόνο ένα μέρος του Δώρου Χριστουγέννων του 2014.
Πρέπει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι ανήκαν στην επιχείρηση ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ, οι οποίοι όμως μετά τη δημιουργία της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» μετακινήθηκαν σε αυτή διατηρώντας τις παλιές  ημερομηνίες πρόσληψης.


Η υλοποίηση του έργου είναι σίγουρο πως θα  βοηθήσει σημαντικά  στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Λευκάδας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας.
Για το έργο αυτό λοιπόν, έχουν δοθεί παρατάσεις αλλά και ιδιαίτερη ανοχή στις  εργολήπτριες εταιρείες, την ίδια στιγμή που μέχρι σήμερα μόνο το 50% του έργου έχει κατασκευαστεί.
Μάλιστα, όπως παραδέχονταν  ο πρώην  υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (21/10/2014), ολοκληρωμένα ήταν τα τμήματα τα οποία ήταν ιδιαιτέρα κερδοφόρα για τους ανάδοχους (χωματουργικά, θεμελιώσεις τεχνικών) ενώ εκκρεμούσαν οι εργασίες που  είχαν μικρά περιθώρια κέρδους (ασφαλτικά , ανωδομές τεχνικών, σήμανση-ασφάλιση κλπ).
Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που οι Ανάδοχοι  είχαν αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ενισχύεται το οικονομικό πρόβλημα που  ισχυρίζονταν πως αντιμετώπιζαν, σήμερα, ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με μια ιδιότυπη στάση πληρωμών απέναντι στους εργαζόμενους. Μάλιστα,  σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου των εργαζομένων στο έργο, μεγάλο τμήμα του προσωπικού  βρίσκονται και υπό την  απειλή απολύσεων.

Επειδή το έργο στο σύνολό του θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 και μάλιστα τμήματά του θα πρέπει, να παραδοθούν άμεσα, όπως προβλέπει η ανανεωμένη σύμβαση.
Επειδή ο κίνδυνος να μην παραδοθεί το έργο εγκαίρως είναι κάτι περισσότερο από ορατός
Επειδή τόσο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της  Αιτωλοακαρνανίας αλλά και των γειτονικών νομών αποτελεί κομβικής σημασίας έργο.
Επειδή τα οικονομικά προβλήματα των εργοληπτριών εταιρειών δε μπορεί να αποτελούν επ' αόριστο δικαιολογία για την μη περαίωση του έργου.
Επειδή οι εργαζόμενοι δε πρέπει να γίνουν για δεύτερη φορά το εξιλαστήριο θύμα αλλά και το μέσο για να πιέζουν οι Ανάδοχοι για μια νέα παράταση του έργου και ευνοϊκή μεταχείρισή τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
7)      Ποιους λόγους επικαλούνται οι Ανάδοχοι και προχωρούν σε άτυπη παύση πληρωμών αλλά και σε απολύσεις, την ίδια στιγμή που η χρηματοδότησή  για το έργο που παραδίδουν γίνεται κανονικά αλλά και οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου τελειώνουν;
8)      Υπάρχει κάποιο τμήμα του έργου το οποίο έχουν παραδώσει οι εργολήπτριες εταιρείες   και δεν έχουν αποζημιωθεί από πλευράς δημοσίου για αυτό;
9)      Ποια η εκτίμηση    για τη δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης του έργου;
10)  Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωση του έργου και να πάψουν οι επιπτώσεις, της όποιας οικονομικής πολιτικής ακολουθούν οι εργολήπτριες εταιρείες,  να μετακυλίονται στο Δημόσιο και τους εργαζόμενους;
11)  Σε ποιο ποσοστό έχει ολοκληρωθεί το έργο στα διάφορα τμήματά του  και ποια οικονομικά ποσά έχουν  εισπράξει έως σήμερα οι Ανάδοχοι .
12)  Υπάρχει κίνδυνος, με βάση την οικονομική  κατάσταση των  ανάδοχων εταιρειών, για τα κονδύλια της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου του ΕΣΠΑ που λήγει 31/12/2015;
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
1)Παρακαλώ να κοινοποιηθούν στην εθνική αντιπροσωπία τα πρωτόκολλα παραλαβής των τμηματικών έργων του έργου με τίτλο «Κατασκευή της οδικής σύνδεσης Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου».
2)Παρακαλώ να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπία για το σύνολο της απορρόφησης του έργου (σύνολο των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων του έργου) «Κατασκευή της οδικής σύνδεσης Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου».

Η ερωτώσα βουλευτής
Τριανταφύλλου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου