30 Ιουνίου 2015

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Δήμαρχε κ Αποστολάκη, Κυρίες καιΚύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
          ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
                                    Επιβάλλετε τη νομιμότητα.


-Περισσότερος Σεβασμός στο Δημόσιο Χρήμα από τη Δημοτική Αρχή.
-Αντιπολίτευση υπάρχει στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας;
                  Αγαπητοί Αναγνώστες.
Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις απευθείας αναθέσεις στον πρώην Δήμο Κεκροπίας-Παλαίρου που αναφέρονται σε εργολάβους και προμηθευτές.
ΟΛΑ όσα ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  1                ΕΔΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ
Τα χρήματα που πήγαν για καύσιμα και λιπαντικά στη διάρκεια της θητείας του πρώην αποτυχημένου Δημάρχου κ Σολδάτου είναι τα παρακάτω:
Ξεκινάμε με τις δαπάνες για τα καύσιμα το 2011,2012, 2013 και μέχρι 31-8-2014.Οι δαπάνες αυτές έγιναν με απευθείας αναθέσεις .

ΕΤΟΣ
Καύσιμα Δήμου
Καύσιμα του
Κέντρου
ΣΥΝΟΛΟ

2011
189.186,11
11.376,88
200.563

2012
179.972,53
12.417,35
192.389,9

2013
233.655,23
14.173,91
247.829,10

2014 ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 31/08/2014
170.311,12
6.822,02

Πρόβλεψη για όλο το 2014 το ποσό 245.000 περίπου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         885.782 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ.
Δεν έχω στοιχεία για δαπάνες θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρώνονται από τα χρήματα των σχολικών επιτροπών, που χρηματοδοτεί ο Δήμος.
Κατά συνέπεια τα ποσά είναι ακόμη περισσότερα.
Συνολικά για το έτος  2014 υπήρχε πρόβλεψη για 245.000  ευρώ περίπου.
Εύκολα διαπιστώνεται μια εκτίναξη του συνολικού ποσού για τα έτη 2013,2014.
      Τυχαία; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.

Ένας από τους προμηθευτές καυσίμων και λιπαντικών της ΔΕ Παλαίρου του Δήμου με απευθείας ανάθεση είναι μια εταιρεία με έδρα τη Πάλαιρο. Στην εταιρεία μετέχει ο πρώην Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και σημερινός Αντιδήμαρχος κ Τσακάλης Νικόλαος.
Για τα έτη 2011 και 2012 δεν έχω  στοιχεία για την παραπάνω εταιρεία.
Το έτος 2013 η εταιρεία εισέπραξε το ποσό των 33.829,96 ευρώ,
και αν υπάρχουν δαπάνες για θέρμανση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το ποσό είναι μεγαλύτερο.
Το έτος 2014 μέχρι την 31η -8-2014 για τη παραπάνω εταιρεία έχουμε 38.798,37 ΕΥΡΩ. Την 1-9-2014( ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης) έχουμε σύμβαση της εταιρείας με το Δήμο για προμήθεια της τάξης των   20.887,83  ΕΥΡΩ        , που βασίστηκε στην απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2014 ( Πρόεδρος ήταν ο κ Σολδάτος  και η τελευταία εργάσιμη ημέρα ως Δήμαρχος) όπου συμμετείχε και ψήφισε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ Τσακάλης παρότι είχε υλικό συμφέρον!!!!
Αυτό βέβαια το έκανε πολλές φορές στις απευθείας αναθέσεις των καυσίμων και λιπαντικών ,πράττοντας σοβαρή  παράβαση καθήκοντος  και έπρεπε να τεθεί σε αργία.
Τούτο προκύπτει από τα παρακάτω επίσημα έγγραφα.
Άρα η εταιρεία το 2014  εισέπραξε
38.798,37 + 20.887,83= 59.686, 20 ευρώ !!!!!!!!      Δηλαδή έχουμε εκτίναξη των εισπράξεων σε σχέση με το 2013.
Τυχαία; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.

Βέβαια τη ΔΕ Παλαίρου την τροφοδοτούσαν   με καύσιμα και λιπαντικά με απευθείας αναθέσεις και άλλα πρατήρια καυσίμων.

Ενημέρωση .Από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν.3463/2006 έχουμε.
Άρθρο 99 Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.
1.Δήμοτικος σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο , εφόσον ό ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2.Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται  με την ποινή της αργίας , σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.
Επίσης ο νόμος για το Καλλικράτη    3852/ του 2010 αναφέρει.
ΑΡΘΡΟ 75 Λειτουργία της Οικονομικής επιτροπής και επιτροπής Ζωής
Παράγραφος9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   Ο Νόμος για το Καλλικράτη αναφέρει .
ΑΡΘΡΟ 14 Κωλύματα και ασυμβίβαστα.
Παράγραφος 3 Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,  δημοτικοί σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
Α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα , εκτός από τους συνδέσμους , με σύμβαση προμήθειας , εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών , παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες ( 5.000) ευρώ ετησίως.
Στη διαύγεια του Δήμου μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου που συμμετείχε ο κ Τσακάλης και ψήφισε παρότι είχε υλικό συμφέρον.

Σας παρουσιάζουμε την τελευταία πράξη του δράματος του Δήμου μας που έγινε πάνω στην αλλαγή της Δημαρχίας.
                                                                         ΑΔΑ: 7ΝΜΖΩ6Ζ-ΣΡ4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ A

Από το πρακτικό της αριθ.14/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας.
Στην Βόνιτσα, σήμερα την 29η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα απο  την με αρίθ.πρωτ. 13868/25-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              1Σολδάτος Νικόλαος, Πρόεδρος                                                                                                    
2.  Τσουνάκας Γεράσιμος
3.  Φερεντίνος Ευθύμιος
4.  Τσακάλης Νικόλαος
5.  Λιόντου- Κέστου Αικατερίνη
6.  Χρυσούλης Παναγιώτης
7. Πέρλης Κων/νος
          Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
Αρίθ. Απόφασης 219/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων.

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως την 31/12/2014 στους κάτωθι πρατηριούχους, ως εξής:

Για την Δημοτική Ενότητα Παλαίρου:

<<Τσακάλης – Μπουρδούβαλης   Ο.Ε. >>  για το χρονικό διάστημα από 01/9/2014 έως 31 12/2014.

Για την Δημοτική Ενότητα Βόνιτσας:
α.  Μπαλάσκα Γεώργιο ιδιοκτήτη πρατήριου υγρών καυσίμων και λιπαντικών με έδρα τη Βόνιτσα, για το χρονικό διάστημα από 01/9/2014 έως 31/10/2014
β. Τραυλού Κασσιανή ιδιοκτήτρια πρατήριου υγρών καυσίμων και λιπαντικών με έδρα  τη Βόνιτσα, για το χρονικό διάστημα από 01/11 2014 έως 31/12/2014.

Για την Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος:
α. Στραβοκέφαλου  Π.  Ειρήνη  ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών με έδρα τη Κατούνα, για το χρονικό διάστημα από 01 /9/2014 έως
       31 /10/2014
β.  Νάκο Βασίλειo ,  ιδιοκτήτη, πρατήριου υγρών καυσίμων και λιπαντικών με έδρα την  Κατούνα, για το χρονικό διάστημα από 01/11/2014 έως 31/12/2014.

Η ανάθεση θα γίνει έναντι ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης τιμής όπως δΐαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε διαμορφούμενης  μέσης  λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται  από  τη  Δ/νση Εμπορίου και για συνολικό ποσό 93.350,66 €.     

ΚΑΙ την 1-9-2014 έχουμε τη σύμβαση.


ΑΔΑ: 6ΨΦΑΩ6Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒόνιτσα:01/09/201
Αριθμ. Πρωτ.  14236ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20.877,83 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Στην Βόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10: 00 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1.  Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου.
2.  Ο προμηθευτής Τσακάλης - Μπουρδούβαλης Ο.Ε πρατήριο υγρών καυσίμων με έδρα την Πάλαιρο ΑΦΜ:800330144 ΔΟΥ:ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΒΟΝΙΤΣΑ
Ο κ Τσακάλης ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής συμμετείχε σε όλες τις αποφάσεις των απευθείας αναθέσεων σε καύσιμα και λιπαντικά και μάλιστα ψήφιζε.
Εύλογα ερωτήματα
  1. Πως το επέτρεπαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες;
  2. Ο κ Σολδάτος και οκ  Φερεντίνος πως το επέτρεπαν;
  3. Οι παράγοντες της Οικονομικής υπηρεσίας πως έκοβαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που στηρίζονταν σε άκυρες αποφάσεις;
  4. Γιατί ο κ Τσακάλης δεν τέθηκε σε αργία όπως ορίζουν οι νόμοι;
  5. Γιατί ο κ Τσακάλης συμμετείχε στις εκλογές του Μάη του 2014 παρότι είχε κώλυμα συμμετοχής.
  6. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι;

              Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο κ Τσακάλης ορίζεται Αντιδήμαρχος από τον κ Αποστολάκη  την 1-9-2014  και ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες έχει και την αρμοδιότητα.

 Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του δήμου και της αποθήκης υλικών.!!!!!!!! ( ΑΔΑ 77 Η 8Ω6Ζ-ΦΩΓ                  σελίδα 6)


Η εταιρεία δε που συμμετέχουν και τα παιδιά του συνεχίζει με απευθείας αναθέσεις να τροφοδοτεί το Δήμο με καύσιμα και λιπαντικά.!!!!!!!!!!!!!

Αυτά είναι πολιτικά, δεοντολογικά και ηθικά απαράδεκτα. Ο κ Τσακάλης πρέπει να παραιτηθεί.

Για τα υπόλοιπα θα αποφασίσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της συντεταγμένης πολιτείας.

Τώρα είναι φανερό , ότι η απουσία του κ Τσακάλη από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον απολογισμό του 2013 δεν ήταν καθόλου τυχαία. Αν ψήφισε ο ίδιος , ο  κ Στούπας και ο Σώζος όχι στον απολογισμό του 2013 στο Δήμο θα γίνονταν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Αυτόν τον έλεγχο ήθελε σύμφωνα με τα παραπάνω να τα αποφύγει. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που είχαν θέμα προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών  ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ .
( αυτό το τελευταίο αγαπητοί αναγνώστες , κρατήστε το).

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ Τσακάλης δεν μπορεί να είναι Δημοτικός Σύμβουλος και κατά συνέπεια Αντιδήμαρχος. Πρέπει να παραιτηθεί  ή να αντικατασταθεί από τον κ Δήμαρχο.

Δήμαρχε κ Αποστολάκη, Κυρίες καιΚύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
          ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
                                    Επιβάλλετε τη νομιμότητα.

Αν δεν παραιτηθεί μόνος του , κ Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας  πάρτε πρωτοβουλίες και πείτε του να σκεφθεί με ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ και να παραιτηθεί.

Κάνω έκκληση ,και στο κάθε είδους περιβάλλον του ,να τον πείσουν να παραιτηθεί.

Διαφορετικά κ Αποστολάκη ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να τον πείσετε να παραιτηθεί. Το γιατί δεν το κάνετε ,θα φανεί στο εγγύς μέλλον.
Τι σας συγκρατεί κ Δήμαρχε;

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ και Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.

Θεωρώ αυτονόητο ότι η Μείζονα  Αντιπολίτευση ( που έχει τον απαιτούμενο αριθμό Δημοτικών Συμβούλων ) αν ο κ Τσακάλης δεν παραιτηθεί και εμφανιστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως Αντιδήμαρχος , να θέσει θέση παραίτησης και εφαρμογής του νόμου.  Σε διαφορετική περίπτωση

Τι σας συγκρατεί κ Φερεντίνο;

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ και Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΙΑ το 2015 έχουμε  με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ .
1)
ΑΡ ΠΡΩΤ 18/, 5/01/2015, Με την εταιρεία Τσακάλης-Μπουρδούβαλης Ο.Ε το ποσό των 15.000 ευρώ
2) ΑΡ ΠΡΩΤ 4723/27-04-2015 ΜΕ τον προμηθευτή Τάνταρο Χρήστο του Δημητρίου το ποσό των 15.000 ευρώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2

Ενημερώνω  τους Δημότες και ταυτόχρονα καταγγέλλω το Δήμαρχο κ Αποστολάκη και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και κυρίως τους προερχομένους από τον πρώην Δήμο Κεκροπίας- Παλαίρου γιατί
  1. Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετέχουν έξι τακτικά μέλη από τον πρώην Δήμο Ανακτορίου , ένας από το πρώην Δήμο Μεδεώνος και κανένα τακτικό μέλος από τον πρώ ην Δήμο Κεχροπίας – Παλαίρου. Βέβαια ενίοτε συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος ο κ Φραδέλλος Κων/νος που όσες φορές παρακολούθησα τις συνεδριάσεις της,  δεν μίλησε ποτέ.
  2. Στο ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας και ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό  σημαντικό χρηματικό ποσό γύρω στο 1.300.000 ευρώ ετησίως,  δεν μετέχει από την πλειοψηφία πάλι κανένα τακτικό μέλος από τον πρώην Δήμο Κεκροπίας- Παλαίρου. Συμμετέχει και εδώ ως αναπληρωματικό μέλος ο κ Φραδέλος Κων/νος.

Δήμαρχε κ Αποστολάκη οφείλεται αμέσως να αποκαταστήσετε την ολοφάνερη αδικία εις βάρος του πρώην Δήμου Κεκροπίας-Παλαίρου. Σε κάθε περίπτωση να μας ενημερώσετε στη Πάλαιρο , γιατί έγινε αυτό; Γιατί το δέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας από τη Πάλαιρο;
Μήπως προτίμησαν τις θέσεις που προβλέπεται αντιμισθία ή έτσι κανονίστηκαν προεκλογικά οι θέσεις και μετεκλογικά οι ενδοπαραταξιακές ισορροπίες. Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

Για τον πρώην Δήμο Κεκροπίας- Παλαίρου ή για Δημότες εργολάβους και προμηθευτές που κατάγονται από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο από 1-9-2014 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τα παρακάτω εντάλματα πληρωμής.


Και εδώ κατάλληλα επιλεγμένοι Δημότες πήραν και θα πάρουν από συμβάσεις υπογεγραμμένες πολλά χρήματα . Πάντως υπάρχουν και άλλοι προμηθευτές και εργολάβοι που έχουν υπογράψει συμβάσεις. Απλά δεν έχουν εκδοθεί ακόμη εντάλματα πληρωμής.Θα τα μάθετε προσεχώς γιατί εγώ γράφω με ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ  ΜΟΥ που στηρίζονται στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ( ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3.298,88
ΤΑΝΤΑΡΟΣ Δ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1400,16
ΝΑΚΟΥ
Β ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙΣΙΜΩΝ

990,31
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ27.192
( υπάρχουν και άλλες συμβάσεις)
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ


2.500
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ


822,03
ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ


15.503,20
( υπάρχουν και άλλες συμβάσεις)
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ10.000
ΜΠΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ5.000
Υπάρχουν και άλλες συμβάσειςΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑ5.231,28ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
( SYPER MARKET)451,33
Δ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε         ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ


1999,98
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΩΤΗΣ


1539,22
ΤΣΑΝΤΙΩΤΗΣ ΧΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΙΚ
1234,12
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
( SYPER MARKET)


209,89
ΚΙΚΕΡΗΣ
Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
( SYPER MARKET
669,98
ΖΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
SYPER MARK

ΑΠΟ
ΚΑΤΟΥΝΑ

622,8
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
SYPER MARK
1130,34
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ
EΡΓΟΛΑΒΟΣ
12.290
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
9.798
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
12.000
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΠΌ ΒΟΝΙΤΣΑ

4000
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΠΟ ΒΟΝΙΤΣΑ

4.998,72
ΡΕΠΟΥΣΗΣ   ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ   ;

5.000
PANAIOT SEL HAVARI  

1000
ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΌ ΒΟΝΙΤΣΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
1998,75
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ ΑΠΌ ΒΟΝΙΤΣΑ

1279,2
ΤΑΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


1998,75
ΖΗΚΟΣ


ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


2499,32
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣΑΡΙ-ΣΠΥΡ  Ο.Ε

ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


4.987,71
ΤΟΛΗΣ


ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


2.995,05
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ  ΥΙΟΙ
ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


10.761,22
ΠΡΟΚΟΠΗΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


2.996,9
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ
1500
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΠΕΤΟΝ
ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


3.129,59
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΠΕΤΟΝ
2.500ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε

ΑΠΟ
ΒΟΝΙΤΣΑ


206,8
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ


1209
ΜΕΛΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ


1499
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ  
ΕΡΓΟΛΑ
ΑΠΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ


1500
ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

ΑΠΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ


3.384,94
ΣΙΔΕΡΗΣ Π

ΑΠΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ


500
ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΟΕ

1977,8
ΑΦΟΙ ΝΕΦΡΟΥ

ΑΠΌ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

2999,9
ΦΕΓΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


330,97
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΒΛΑΣΙΑ


257,52

Στο προϋπολογισμό  του 2015 του Κέντρου Μέριμνας και Ανάπτυξης  με Πρόεδρο του ΔΣ τον κ Αποστολάκη Παντελή υπάρχει το εξής καταπληκτικό.

Στον Κ.Α 10-7331.012 ,   8.000 ευρώ : << Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Παλαίρου>>> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Πάντως λίπασμα και σπόρους γκαζόν ,  κυρίες και κύριοι του Κέντρου μέριμνας και ανάπτυξης,  το γήπεδο Παλαίρου δεν χρειάζεται.


ΕΔΩ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!

ΑΠΌ 1-9-2014 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ κ ΚΤΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


17Γ
23/3/2015
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
738
51Γ
8/4/2015
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
403,44
18Γ
23/3/2015
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
1107
συνολο
2.248,44

ΑΠΌ 1-9-2014 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ κ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ ΚΟΥΝΑΒΗΣ


10Γ
18/3/2015
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓ ΕΚΔΗΛ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
320ΑΠΌ 1-9-2014 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

62Γ
8/5/2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
800
Για μία ημέρα ο κ Κτίστης για ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ( ημέρα και  όχι νύχτα  δεν έγιναν; )            ΠΗΡΕ
                           1107+ 738  = 1.845 ΕΥΡΩ !!!!!!!!!!

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ( μικρής διάρκειας)  ΠΗΡΕ 403,44 ΕΥΡΩ !!!!!!!!!

                      Δήμαρχε κ Αποστολάκη

παρακολουθήστε προσωπικώς τα συμβαίνοντα στο Κέντρο Μέριμνας και Ανάπτυξης.

ΠΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ ΤΣΑΚΑΛΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ.
Προστατεύστε το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                          ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
                                            ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
                             ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ- ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ.

                                        Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου