22 Μαΐου 2015

Εντολή δημοπράτησης για το βιολογικό καθαρισμό στην Κατούνα


Δόθηκε χθες σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγρίνιοCulture.gr από το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών η εντολή δημοπράτησης στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κατούνας», συνολικού προϋπολογισμού 3.021.089,10 €, με αντικείμενο την κατασκευή Ε.Ε.Λ., που αποτελεί υποέργο της πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Κατούνας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας», για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της περιοχής.

Για το έργο έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη, οι περιβαλλοντικοί όροικαι οι λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του μελέτες και άδειες, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση κατασκευής του με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.
Η εγκατάσταση πρόκειται να κατασκευασθεί σε ιδιόκτητο χώρο, εμβαδού 9.045,10 m² και προβλέπεται να είναι δυναμικότητας 3.100ι.κ. (πρόβλεψη 20ετίας), με δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότηταςσε 4.000 ι.κ. (πρόβλεψη 40ετίας), με τη μέθοδο των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR), περιλαμβάνει δε επί μέρους μονάδες, όπως :
· Μονάδα εξισορρόπησης Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης –Μέτρηση παροχής.
· Μονάδα εσχάρωσης – εξάμμωσης – απολίπανσης.
· Μονάδα λεπτοεσχάρωσης.
· Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (MBR).
· Μονάδα απολύμανσης με UV – Μέτρηση παροχής.
·Δεξαμενή καθαρών, αντλιοστάσια άρδευσης και εναλλακτικήςδιάθεσης των επεξεργασμένων.
· Δεξαμενή αποθήκευσης – ομογενοποίησης ιλύος.
· Μονάδα μηχανικής πάχυνσης & αφυδάτωσης ιλύος.
· Αντλιοστάσιο στραγγιδίων.
·Τα αναγκαία δίκτυα ενέργειας και συστήματα αυτοματισμούλειτουργίας.
· Τον αναγκαίο κτηριακό και λοιπό εξοπλισμό και τα αναγκαία έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
· 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.


Από www.agrinioculture.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου