20 Ιανουαρίου 2014

Το παλαιό κτήριο του νοσοκομείου Αγρινίου μπορεί να αξιοποιηθεί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 20 Ιανουαρίου 2014 
Το παλαιό κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αγρινίου μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή άλλων υπηρεσιών -κοινωνικού, προνοιακού και υγειονομικού χαρακτήρα, όπως έχει προταθεί-, παρά τις δεσμεύσεις που επιβάλλει ο χαρακτήρας του ως κληροδοτήματος. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υπουργού Οικονομικών στη σχετική ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου.


Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές περιέγραφαν την κατάσταση εγκατάλειψης στην οποία έχει περιέλθει το παλαιό κτήριο του νοσοκομείου μετά τη μεταφορά των υγειονομικών υπηρεσιών στο νέο κτηριακό συγκρότημα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση, απαξίωση και καταστροφή τόσο του κτηρίου, όσο και του εξοπλισμού που έχει παραμείνει σ’ αυτό. Και ρωτούσαν τους αρμόδιους υπουργούς, τι προτίθενται να πράξουν ώστε να αποσαφηνισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλαιού κτηρίου και να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Από την απάντηση του υπουργού Οικονομίας προκύπτει, πρώτον, ότι το κτήριο στην περιοχή Παλαιός Άγιος Χριστόφορος δεν είναι δημόσιο κτήμα, όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία που διενήργησε η Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και από την έρευνά της στο αρχείο που τηρεί των καταγεγραμμένων δημοσίων κτημάτων. Και, δεύτερον, ότι η διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίηση του κτηρίου υλοποιείται από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, προς το οποίο έχει αφεθεί με την από 30.11.1908 διαθήκη του Κ. Αντωνόπουλου, «υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συστατική του πράξη, καθόσον η βούληση των διαθετών προστατεύεται από το άρθρο 109 του Συντάγματος».
Όπως, ωστόσο, εξηγεί στο συνημμένο έγγραφό της η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «στην περίπτωση κατά την οποία η οποιαδήποτε πρόταση αξιοποίησης της εν λόγω περιουσίας δεν ικανοποιεί την επιθυμία των διαθετών, θα πρέπει το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου να καταθέσει αίτηση στο Εφετείο Πατρών, σύμφωνα με τον ν. 4182/2013 άρθρα 10 και 11 «Περί κοινωφελών περιουσιών», με την οποία να ζητά την επωφελέστερη διάθεση ή αξιοποίηση περιουσίας του διαθέτη».
Είναι, προφανώς, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους εκπροσώπους της, προκειμένου να προστατευθεί το κτηριακό συγκρότημα και να αξιοποιηθεί με τον επωφελέστερο τρόπο για την κάλυψη αναγκών της πόλης και των κατοίκων της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου