15 Ιανουαρίου 2014

Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014 
· Στόχοι του Συνεδρίου
Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη 
· Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων 

· Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς 
· Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος

Αφορά:
- Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
- και δευτεροβάθμιας
- εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας
- Φοιτητές
- Μεταπτυχιακούς φοιτητές
- Yποψήφιους διδάκτορες
- Επιστήμονες των παιδαγωγικών

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.neospaidagogos.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου