21 Σεπτεμβρίου 2015

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ - Ιερά αγρυπνία

‘Ανακοίνωσις
‘Επί τί έορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου καί Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου θα τελεστή είς τήν ‘Ιεράν Μονήν ‘Αγίου Δημητρίου Παλαίρου , ‘Ιερά αγρυπνία ... 
...από Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου απογευματινής και ώραν 20:30 έως Σαββάτο 26ης και ώραν 01:00 νυκτερινής.

Έκ της ‘Ιεράς Μονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου