12 Ιανουαρίου 2016

Δέκα (10) νέα άτομα προσέλαβε το Κέντρο Μέριμνας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

  Το Νομικό Πρόσωπο (Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης) του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του, με απόφαση του προέδρου τουΠαντελή Αποστολάκη και η οποία αναρτήθηκε στο διαύγεια προσέλαβε (10) Δέκα άτομα με 2μηνο, ήτοι:
-Λάϊου Χριστίνα του Αθανασίου και Μαυρομμάτη Αποστολία του Ευαγγέλου για τις θέσεις των ΠΕ Νηπιαγωγών,
-Μπουρδούβαλη Βασιλική του Νικολάου για την θέση της ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου,
-Καππάτου Ζωή του Ελευθερίου, Λάσκαρη Αννέτα του Γεωργίου καιΤσουνάκα Αναστασία του Ναπολέων για τις θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 
-Τζεφριού Σπυριδούλα του Γερασίμου για την θέση του ΔΕ Μαγείρων,Παληογιάννη Κωνσταντίνα του Θεοδώρου, Θεολόγου Σωτηρία του Ιωάννη καιΛύτρα Γεωργία του Αποστόλου για τις θέσεις των ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
Προσέλαβε τα άτομα αυτά για τις ανάγκες των Σταθμών του Νομικού Προσώπου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η ανάληψη της υπηρεσίας τους άρχισε από σήμερα 12/01/2016 μέχρι 11/03/2016.
Αναλυτικά δείτε την Απόφαση….
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 2880/2001 άρθρο 26 ΦΕΚ 9Α/2001.
2.Τις διατάξεις του Α΄και Γ΄του Ν.1188/81 ΦΕΚ 204 Α/30-7-81, περί κυρώσεως κώδικα περί καταστάσεως προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδ/σης.
3.Τις διατάξεις του Ν.2683/99.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΠΔ 410/95.
5.Την με αριθ. οικ.81 εγκύκλιο 7211/21-4-2001 της Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης Ν. Αιτ/νίας περί αρμοδιότητας έκδοσης πράξεων που αφορούν το προσωπικό των Παιδικών
Σταθμών που αποτελούν Δημοτικό ΝΠΔΔ.
6.Την με αριθ.167410/17046/21-12-2015 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για πρόσληψη δύο (2) Νηπιαγωγών ΠΕ, μία (1) Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ, τριών (3) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, μία (1) Μαγείρων ΔΕ και τριών (3) Υπαλλήλων Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας δύο μηνών.
7.Τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/19972738/1999 και 3051/2002
3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004, 3320/2005.
8.Το υπ’αρίθμ. 11/11-01-2016 πρακτικό συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής προσωπικού.
9.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε προσωπικό για τους Σταθμούς του Ν.Π. και την αριθ 149/2015 απόφαση του Δ.Σ.

Αποφασίζει
Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ήτοι: 
Λάϊου Χριστίνα του Αθανασίου και Μαυρομμάτη Αποστολια του Ευαγγέλου για τις θέσεις των ΠΕ Νηπιαγωγών, Μπουρδούβαλη Βασιλική του Νικολάου για την θέση της ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου, Καππάτου Ζωή του Ελευθερίου, Λάσκαρη Αννέτα του Γεωργίου και Τσουνάκα Αναστασία του Ναπολέων για τις θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Τζεφριού Σπυριδούλα του Γερασίμου για την θέση του ΔΕ Μαγείρων, Παληογιάννη Κωνσταντίνα του Θεοδώρου, Θεολόγου Σωτηρία του Ιωάννη και Λύτρα Γεωργία του Αποστόλου για τις θέσεις των ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
Προσλαμβάνει τα άτομα αυτά για τις ανάγκες των Σταθμών του Νομικού Προσώπου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η ανάληψη της υπηρεσίας τους θα γίνει από 12/01/2016 μέχρι 11/03/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου