25 Μαΐου 2014

Ξηρόμερο 1375-1425 μ.X.


  Οικόσημο της οικογένειας Τόκκο (Toccho
Σε συνέχεια όσων δημοσιεύσαμε την περίοδο Δεκέμβριος του 2013 και Ιανουάριος 2013, η μελέτη των 3923 στίχων του άγνωστου συγγραφέα, μας οδήγησε στον στίχο 3124, από τον οποίο αρχίζει ένα άγνωστο γεγονός της οικογένειας Τόκκο, που έχει σχέση με τον Αετό Ξηρομέρου.
Ας αφήσουμε τον άγνωστο συγγραφέα να μας μεταφέρει σε εκείνη την περίοδο 1375-1425 μΧ.
Στη διήγηση που ακολουθεί η λέξη «δεσπότης» αφορά τον Τόκκο.

Και πάλιν θέλω να σε ειπώ δια τον Μουρίκη Μπούα
Ουτος ωσάν απίστησεν και αρνήθηκν τον δεσπότην
Και έκαμεν συμπεθεριάν με εκείνον τον Γιαγούπην,
Και έκαμεν και άλλα προλαβόν κατράτζια του δεσπότου,
«αντί» όπου ήτον δίκαιον, καθάρια να τον διώχνη,
Όπού το είδον άπαντες, κατακρατεί ο δεσπότης.
Αν έλειπεν να τον βοηθή με πράγματα , με ρούχα,
Καθάρια τον εξώριζαν το γε΄νος των Σπαταίων.
Και αυτός, ιδές τι έκαμεν, και αφήκεν τον δεσπότην.
Αλλά ο Θεός τον ήφερεν πάλιν να καταντήση,
Να είναι εις το χέριν του του δούκα του δεσπότου,
Το πώς το είχεν φυσικόν, πάντα καλά να κάμνη.
Και πάλιν εσπλαγχνίσθηκεν και εσυμπάθησέν τον.
Πήρεν την Θυγατέρα του νύμφη εις τον υιόν του,
Εκείνον τον περίφουμον , τον ωραίον Μενώνον.
Τον τόπο του τον άφηκεν να τον κρατή ατός του,
Και μόνον ήτοι έδωκεν προίκα της θυγατρός του.
Και του Μενώνου του έδωκεν ο δούκας ο δεσπότης
Να έχει διακράτησιν ίδιον εδικόν του
Το κάστρο γούν τον Αετόν με την περιοχήν του,
Τα Ξερόμερα ολόγυρα και με το συνορόν τους,
Και εκατέστησεν και αυτόν να είναι ωρθωμένος.

ΝΤΙΝΟΣ Στυλιανός
Αντιπρόεδρος της ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου