1 Απριλίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ «Πλανητική Ελλάς - Έλληνες των Ηπείρων»

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ «Πλανητική Ελλάς - Έλληνες των Ηπείρων», επιδιώκει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου Ελλήνων, εκ των κοινοτήτων αυτών, διοικούμενες από εκπροσώπους εις τις εκκλησίες (αίθουσες συνευρέσεως) των Ελλήνων πολιτών. 

Αυτονόητο είναι δε πως είναι οργάνωση πολιτισμικής πράξης και δράσης, εφόσον έχει κοινωφελή σκοπό, επιδιώκοντας πάντα το όφελος όλων των Ελλήνων και τις πολιτείας αυτών. 
Δεν έχει όμως κομματική υπόσταση και εκπόρευση ή κομματική ταυτότητα, δεν σχετίζετε η ανήκει σε θρησκευτικές η μη οργανώσεις ή αιρέσεις. Δεν είναι κόμμα, δόγμα, θρησκεία, ιδεολογία. 
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ επιδιώκει με ισχυρές δομές ελληνισμού, την ανακατανομή και εξισορρόπηση ισχύος(οικονομική, γνωστική, πολιτική), που επιτυγχάνετε και προσεγγίζετε με πράξεις και δράσεις ενός οργανωμένου συνόλου, μέσα από την ισονομία, ισοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατία, ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη. 
Έχει στόχο να υπηρετεί και να ενώνει τον Ελληνισμό, συγκροτώντας μια δυναμική πλανητική οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων, για τον Ελληνισμό και την Ελλάδα, υπεράνω κομμάτων, συντεχνιών, προσωπικών συμφερόντων, θρησκειών και ιδεολογιών. 
Επιδίωξη της είναι δομές εξισορρόπησης του δυναμικού κοινωνικού γίγνεσθαι, μέσω της γνώσεως, παιδείας , κανόνων βασισμένων σε ηθικές αξίες των Ελλήνων και οργανωμένης συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών εις τα αποφασιζόμενα κοινωνικά δρώμενα. 
Επιδίωξη του είναι δομές κοινωνικοποίησης γνώσεως και παιδείας, τις αριστείας, αρετής, εργασίας και παραγόμενου πλούτου.

PERSEAS KRIS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου