29 Αυγούστου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Κατά την περίοδο Οκτώβριος-Ιανουάριος, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: 

Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
50 ώρες

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1) (25 ώρες)

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25 ώρες)

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοαντίγραφου της ταυτότητας. 
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ στο πρώην Δημαρχείο Παλαίρου και στα κατά τόπους ΚΕΠ

Τηλ. 2643360115- 6987267591
email: kdvmvonitsas@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/09/2013
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου