1 Ιουνίου 2012

ΝΕΣΤΟΣ ΑΤΑΠ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Προς κ. Νικόλαο ΣΟΛΔΑΤΟ Δήμαρχο Ακτίου – Βόνιτσας 


Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ιωάννης ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ
Διαχειριστής

Δημαρχείο 30002 ΒΟΝΙΤΣΑ 
Κύριε Δήμαρχε, 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/28-05-2012 των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ... 

...και τις οδηγίες του ΑΣΕΠ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, η διαδικασία πρόσληψης για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας συνεχίζονται από τη Παρασκευή 1η Ιουνίου μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012. 
Σας παρακαλούμε να αναρτήσετε την επισυναπτόμενη Γνωστοποίηση σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου και στην ιστοσελίδα σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου