13 Ιουνίου 2012

Στατιστικά στοιχεία για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2012 από τις "ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ανακοινώνουν ότι προχωρούν στην εξέταση των αιτήσεων για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών), 20 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας. 

Έχουν κατατεθεί συνολικά 134 φάκελοι αιτήσεων. Από αυτούς 91 προέρχονται από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας (67,9%), 27 από τον υπόλοιπο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (20,15%) και 16 από την υπόλοιπη χώρα (11,94%). 
Σε επίπεδο Δήμου, η Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου αντιπροσωπεύεται με 64 αιτήσεις (70,33%), η Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος με 20 αιτήσεις (21,98%) και η Δημοτική Ενότητα Παλαίρου με 7 αιτήσεις (7,69%). 
Σημειώνουμε ότι η εντοπιότητα ισχύει για όλο τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και βαθμολογείται με 10 μόρια. 
Σε πρώτο επίπεδο, η αναλογία είναι 6,7 αιτήσεις για κάθε θέση. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, δεδομένου ότι ο κάθε υποψήφιος έκανε αίτηση για περισσότερες της μιας θέσης, παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση της αναλογίας ανάλογα με τη θέση. Η αναλογία αυτή κυμαίνεται από 1:2 (θέση 116) μέχρι 1:30 (θέση 107). 
Η διαμόρφωση του προσωρινού πίνακα των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες του ΑΣΕΠ, θα χρειαστεί ακόμη χρόνο. Ο προσωρινός πίνακας θα ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα, ταυτόχρονα με την αποστολή του στο ΑΣΕΠ για τελικό έλεγχο και έγκριση. 

Νικόλαος ΛΙΑΠΗΣ
Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου