12 Νοεμβρίου 2012

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31 Οκτωβρίου 2012  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων επιλογής
Ωφελουμένων από 5 έως 19 Νοεμβρίου 

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Αιτήσεων επιλογής 100 ανέργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Αλληλεγγύη». 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση Συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 5 έως τις 19 Νοεμβρίου, στα γραφεία του φορέα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ: Χαριλάου Τρικούπη & Βαλτινών, 30100, Αγρίνιο. 
Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση εντάσσεται σε ολοκληρωμένο Σχέδιο, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με στόχο την υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και υφιστάμενων, αλλά και νέων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του Σχεδίου οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις: 
§ Επαγγελματική Κατάρτιση 
§ Επιμόρφωση 
§ Συμβουλευτική Υποστήριξη 
§ Πιστοποίηση Προσόντων & Δεξιοτήτων 
§ Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι/ες και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο Σχέδιο: 
§ Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ (εκτός Μητρώου Ανεργίας) 
§ Να είναι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας 
§ Να εντάσσονται στις Ομάδες Στόχου του τοπικού Σχεδίου 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο 26410 39440 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00 και 17:00-20:00).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου