10 Φεβρουαρίου 2016

Ανοικτή επιστολή του Κώστα Τριαντακωνσταντή

Αποτέλεσμα εικόνας για κωστας τριαντακωνσταντης
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με τη παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερώσω τους Προέδρους και τα μέλη των Τοπικών συμβουλίων  και τελικά τους Δημότες για τα παρακάτω θέματα:

  1. Βασικές υποχρεώσεις.
  2. Στοιχεία από το προϋπολογισμό του Δήμου
  3. Αναλυτικά έργα που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016
  4. Μερικές προτάσεις μου προς προβληματισμό και δράση.
Ο Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων και ο νόμος για το Καλλικράτη προβλέπουν τα παρακάτω.
Το τοπικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα , καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις του τοπικού διαμερίσματος. Αν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το τοπικό συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα.
Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους , για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με συμφέροντα συγγενών τους, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.
Η διενέργεια μιας Λαϊκής συνέλευσης σε πόλη και χωριό το έτος με πρωτοβουλία του τοπικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αν το ζητήσει εγγράφως ένας αριθμός κατοίκων του χωριού.
Προβλέπεται η ετήσια ανοιχτή λογοδοσία του Δημάρχου.
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας , εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς τη τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών , ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές.
Μεριμνά για τη καθαριότητα. Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Μεριμνά για το Φωτισμό, για τις παιδικές χαρές.
Το Γενάρη ψηφίστηκε   στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του 2016. Σύμφωνα με αυτόν έχουμε
ΕΣΟΔΑ 17.826.215,24 ευρώ
ΕΞΟΔΑ  17.681.187,45 ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.  145.027,89 ευρώ
Το Γενάρη ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Θα παρουσιάσουμε ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα τα έργα που προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα.
ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ


ΒΟΝΙΤΣΑ


Επέκταση δικτύου  ηλεκτροφωτισμού Βόνιτσας

12.000
Ηλεκτροφωτισμός Ανατολικής εισόδου

12.000
Κατασκευή όμβριων επί της οδού Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου

12.000
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων

12.600
Κατασκευή τεχνικών ΔΚ Βόνιτσας

12.300
Κατασκευή σιντριβανιών-βρύσης-προτομής

12.000
Διαμόρφωση πεζοδρομίων

12.000
Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου πολιτιστικού κέντρου

12.000
Προμήθεια & τοποθέτηση στηλών φωτισμού

1.000
Μετακίνηση στηλών φωτισμού

7.000
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου

10.000
Αναστήλωση-Ανάδειξη κινηματογράφου ΛΑΙΣ

80.000
Ανάπλαση ιστορικού κέντρου

5.000
Διαμόρφωση Ανατολικής -Δυτικής εισόδου

 591.824,67
Ασφαλτοστρώσεις ανατολικών δημοτικών διαμερισμάτων

1.000
Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου

5.000
Αποκαταστάσεις δρόμων αμοχαλικοστρώσεις

100
Επέκταση δικτύου ομβρίων στη Βόνιτσα

12.300
Αποκατάσταση οπών ασφαλτικών οδοστρωμάτων

12.000
Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού

577.191
 ΣΥΝΟΛΟ

 1.399.316

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Ηλεκτροφωτισμός εντός οικισμού
12.000

Τσιμεντοστρώσεις


12.600

Αποπεράτωση νεκροταφείου

12000

Διαμόρφωση 2ης εισόδου

44215,99

Επίστρωση περιμετρικής οδού

12186,4

Ηλεκτροφωτισμός 2ης Εισόδου

1830,06
ΣΥΝΟΛΟ
94.832


ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΛΑ
Επέκταση φωτισμού στο συνοικισμό Βαρκού
2000
Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης


5000
Βελτίωση οδοποιίας12000
Πλακόστρωση πεζοδρομίου


5000
Ασφαλτόστρωση οδών


12300
Βελτίωση οδοποιίας12300
ΣΥΝΟΛΟ
48.600


ΔΡΥΜΟΣ

Επέκταση αρδευτικού


5.000
Κατασκευή δρόμου στο παλιό χωριό

12.300
Επέκταση δικτύου όμβριων
12.000
ΣΥΝΟΛΟ
29.300

ΘΥΡΡΕΙΟ

Εσωτερική οδοποιία12.000
Συντήρηση αγροτικών δρόμων


12000
Ανάπλαση οδού12000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ

5000
ΣΥΝΟΛΟ
41.000
Αγιος Νικόλαος
Εσωτερική οδοποιία5000
Κατασκευή μνημείου πεσόντων


4000
Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας

12300
ΣΥΝΟΛΟ
21.300

ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΡΟΣ


Ηλεκτροφωτισμός παραλίας


12000

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις θέσεις Ρούνες
12000

Ασφαλτοστρώσεις12600

Κατασκευή παιδικής χαράς


18000

Διαμόρφωση χώρου παρκινγκ στο Αγιο Βλάσιο Σκλαβ
12000

Ανόρυξη γεώτρησης Ρουνιες


18000

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

5000

Επέκταση εξωτερικού αγωγού δικτύου ύδρευσης
5000

Αγροτική οδοποία προς Κάστρο Κεχροπούλας
100

Αποκατάσταση οδοποιίας δήμου Παλαίρου

100

Αποκάσταση ασφαλτικών


12000

Αναπλάσεις
12600

ΣΥΝΟΛΟ
119.400


ΠΛΑΓΙΑ


Επέκταση ηλεκτροφωτισμού

4000
Βελτίωση αποχέτευσης

5000
Κατασκευή γεφυριών

12000
Διαμόρφωση κοιν χώρων και πλατειών

5000
Κατασκευή γεφυριών

12000
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

12000

ΣΥΝΟΛΟ
50.000ΠΟΓΩΝΙΑ


Εσωτερική οδοποιία Στενού και Πογωνιάς

5000
Βελτίωση οδών πρόσβασης προς παραλίες

12000
Επέκταση μαντρότοιχου νεκροταφείου

5000
Οδοποία Πογωνιάς Βαρκού

5000

 ΣΥΝΟΛΟ
27.000

ΠΕΡΑΤΙΑΣύνδεση αγωγού υδρευσης
5000
Εσωτερική οδοπ[οιία

5000
Κατασκευή τοιχίου

12.600
Κεντρική πλατε'ία

5000
Σύνδεση με νέα δεξαμενή
5000


ΣΥΝΟΛΟ
32.600

ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ


ΚΑΤΟΥΝΑ


Κατασκευή τοιχίων

12.600
Βελτιώσεις οδών

12600
Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα

50000
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

5000
Επέκταση δικτύου όμβριων

12000
Εσωτερική οδοποιία δήμου Μεδεώνος

1000
Βελτίωση και ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδοποιίας

285.622,87
ΔΊΚΤΥΟ ακαθάρτων

620000
Κατασκευή τοιχίων

12300
Αποστραγγιστικά έργα

12000
Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου

12000
Βελτίωση σταδίου

12000


1.047.123


ΚΟΜΠΩΤΗ
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού


4000

ΕΑΣΩΤΕΡΙΚΉ οδοποιία


12600 ΣΥΝΟΛΟ
16.600


ΑΧΥΡΑ
Βελτιώσεις οδών


12600

Διαμόρφωση πλατείας


12000

Ανακατασκευή οδού


12000 ΣΥΝΟΛΟ
36.600
ΤΡΥΦΟΥ
Βελτιώσεις οδοποιίας


12300

Διαμόρφωση νεκροταφείου


5000 ΣΥΝΟΛΟ
17.300


ΑΕΤΟΣ
Εσωτερική οδοποιία


5000

Αγροτική οδοποιία


30000

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας


12300 ΣΥΝΟΛΟ
47.300ΚΩΝΩΠΙΝΑ
Εσωτερική οδοποιία

5000


 Ανάπλαση πλατείας

 5000ΣΥΝΟΛΟ
10.000
Επίσης έχουμε για κατασκευή υποδομής οδοποιίας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας το ποσό των 234.000 ευρώ από Δημοτικούς πόρους. Προβλέπει το Τεχνικό πρόγραμμα ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Βέβαια δεν καθορίζει δρόμους.
Έχουμε για τη κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου _ Βόνιτσας το ποσό των 196.889,66 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ   3.505.587,25 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 374.400 ευρώ
Ο αναγνώστης μπορεί να βρει αναλυτικά τις μελέτες στη διαύγεια του Δήμου και συγκεκριμένα ΑΔΑ 70 Ο Ω6Ζ-ΡΤ8.
                                          

Αγαπητοί Συνδημότες

Ο Δήμος μας είναι σε άσχημη κατάσταση. Την πλήρη πολιτική ευθύνη φέρνουν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και οι Δήμαρχοι και τα ΔΣ του Δήμου μας από 1-1-2011 μέχρι σήμερα. 

Η αναπτυξιακή διάσταση είναι σχεδόν άγνωστη. Γίνεται απλά μια συντήρηση των δομών που υπάρχουν μέσα από πανάκριβες απευθείας αναθέσεις. 

Οι πάντες – πλην ελαχίστων που έχουν όφελος – αναγνωρίζουν το παραπάνω. Η διατήρηση ή η κατάκτηση της εξουσίας ήταν και περιμένει ο στόχος των παρατάξεων που εναλλάσσονται στη Δημοτική Αρχή. 

Κατά συνέπεια η κινητοποίηση και η συμμετοχή των Δημοτών μέσα από τους θεσμούς που προβλέπονται είναι μονόδρομος και επιτακτική. 

1)Η πραγματοποίηση της λογοδοσίας του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής σε μια ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ σε μια κατάλληλη αίθουσα ( για παράδειγμα σε μια αίθουσα εκδηλώσεων σχολικής μονάδας) είναι επιβεβλημένη το συντομότερο δυνατό.

2) Η πραγματοποίηση Λαϊκών συνελεύσεων σε όλα τα χωριά του Δήμου είναι καθήκον και υποχρέωση των Τοπικών Συμβουλίων.

3) Ο Διαχειριστικός και Οικονομικός έλεγχος του Δήμου από συστάσεως του μέχρι σήμερα και η καινούργια επανεκκίνηση λειτουργίας του είναι η τελευταία ευκαιρία του.

4) Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητά το προϋπολογισμό και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και να μην είναι παρόντα όλοι οι Πρόεδροι και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων. Δεν μπορεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ να είναι παρόντα ελάχιστα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων ή ελάχιστοι Πρόεδροι.

Η συμμετοχή σας στις συνεδριάσεις είναι υποχρέωση σας. Διαφορετικά δίνεται την ευκαιρία ανενόχλητοι κάποιοι να αποφασίζουν για τη τύχη των χωριών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου