19 Φεβρουαρίου 2016

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΝΟΧΗΣ ΣΙΩΠΗΣ συνέχεια…..

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ακτίου Βόνιτσας (δημοτική παράταξη «Ανοικτός Δήμος»), κ.ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ (στρατηγός) ενημερώνει :
ΈΝΟΧΗΣ ΣΙΩΠΗΣ συνέχεια ...
Έχω εκθέσει την άποψή μου (στον φιλόξενο αυτό ιστό-τοπο) για τηδημαρχιακή τρόικα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και πως οδήμαρχος κ. Αποστολάκης, μετά τη μηνυτήρια αναφορά του Υπουργείου,αποδέχεται τα σκουπίδια του Πύργου Ηλείας και Αρχαίας Ολυμπίας παρά την ομόφωνα αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμο για την ενημέρωση των δημοτών μας, να αναφερθώ στην ακριβώς ίδια περίπτωση δήμου του νομού μας (Αγρινίου) όπου μετά τη μηνυτήρια αναφορά κατά του δημάρχου Αγρινίου και άλλων, διότι δεν αποδέχονται τα σκουπίδια του Πύργου Ηλείας και Αρχαίας Ολυμπίας, συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αγρινίου και αποφασίζει σχετικά με το θέμα.
Παραθέτω στη συνέχεια τη σχετική απόφαση :

Αριθμός Απόφασης 18/2016
Λαμβανομένου υπ’ όψιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφορά σκουπιδιών από τον Δήμο Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας στον ΧΥΤΑ Στράτου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Π Α Μ Ψ Η Φ Ε Ι 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου στέκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια: 
•Υποβάθμισης υποδομών, που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν υπέρ των δημοτών μας. 
•Υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με την ανεξέλεγκτη μεταφορά απορριμμάτων σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, χωρίς τήρηση περιβαλλοντικών όρων και ελεγκτικών διαδικασιών, συνθηκών δηλαδή, που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
•Υποβάθμισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ρόλο «υπαλλήλου» της κεντρικής εξουσίας, βάλλοντας ευθέως κατά του Αυτοδιοίκητου, της αξιοπρέπειας, της αξιοπιστίας και κυρίως της ίδιας της Δημοκρατίας. 
•Μετακύλησης ευθυνών, από αυτούς στους οποίους αναλογούν νομικά και ουσιαστικά, στους δημότες του Αγρινίου.
•Ποινικοποίησης της προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών, αλλά και κάθε συμπεριφοράς, που γνώμονα έχει την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου και την υγεία των Δημοτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη, τα συμφέροντα των δημοτών, τις νομικές και ουσιαστικές πλημμέλειες των αποφάσεων του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης, κυρίως δε και προεχόντως, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη προσφυγή στη δικαιοσύνη, κατά των αποφάσεων αυτών με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής, ενώπιον του Σ.Τ.Ε, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Ταυτόχρονα, δηλώνουμε, ρητά και κατηγορηματικά, συναισθανόμενοι το βάρος της εκπροσώπησης των πολιτών, του Δήμου Αγρινίου και την ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντί τους, ότι είμαστε αντίθετοι με την μεταφορά απορριμμάτων, από τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, έτσι όπως επιδιώκεται σήμερα και δεν συναινούμε με την υλοποίηση των εν λόγων αποφάσεων.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στους Δημότες του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας 
1.-στην αναζήτηση ουσιαστικής, μόνιμης και άμεσης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων τους. 
2.-στην αναζήτηση ευθυνών από τους πραγματικά υπεύθυνους. 
Λέμε καταρχήν όχι στην μεταφορά των σκουπιδιών από την Ηλεία, και ταυτόχρονα ζητάμε την απόσυρση των μηνύσεων και την εξάντληση κάθε δυνατότητας διαλόγου και συνεννόησης, στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης, προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση. 
Τέλος, με την παρούσα απόφαση, η οποία είναι δεσμευτική και άμεσα εκτελεστή, εξουσιοδοτούμε κάθε εκπρόσωπο του Δήμου, κάθε κατά νόμο αρμόδιο όργανο ή πρόσωπο, όπως προβεί, σε αντίστοιχες αποφάσεις ή ενέργειες, με γνώμονα όλα τα ανωτέρω και τελικό σκοπό, την υλοποίηση της παρούσας απόφασης». 

Τι έκανε ο κ. Αποστολάκης ως δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας;

-Όχι Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη μηνυτήρια αναφορά,

-Αδιαφορεί για την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη αποδοχής σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ Παλαίρου και αθετεί την υποχρέωσή του ως δημάρχου να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 58 του ν.3852/2010),

-Καθιστά το δήμο «υπάλληλο» της κυβέρνησης,

-Συνηγορεί στην κατάργηση του ανεξάρτητου της τοπικής αυτοδιοίκησης,

-Αδιαφορεί για την υποβάθμιση των υποδομών του ΧΥΤΑ Παλαίρου, τη μόλυνση του νερού μας και του περιβάλλοντος που απειλούνται με την ανεξέλεγκτη μεταφορά απορριμμάτων σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, χωρίς τήρηση περιβαλλοντικών όρων και ελεγκτικών διαδικασιών, συνθηκών δηλαδή, που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, και αντί αυτών 
τροχάδην, εξασφαλίζει απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων, που ελέγχεται από το δήμο, ότι αποδέχεται τα σκουπίδια ! 

Ε, λοιπόν συμπατριώτες, δεν ανέχομαι τέτοια προσβολή συμπαιγνία, διαπλοκή και ανικανότητα από ανθρώπους που εκλέχτηκαν να διοικήσουν το δήμο! 
Ο λαός αυτού του δήμου, της πρώην επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου, είναι πολύ περήφανος για να εκπροσωπείται και να διοικείται από τόσο μικρούς, τόσο λίγους, τόσο υποκριτές και φαρισαϊστές, τόσο…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου