22 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής διακολογητ​ικών για συμμετοχή στο ΤοπΣΑ Ακτίου - Βόνιτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Παράταση προθεσμίας) 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης, «Δράσεις Στήριξης – Κατάρτισης Ανέργων στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας» 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας), που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στη Πράξη:
· Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
· Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με χαμηλό εισόδημα (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Κεφάλαιο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ή
· Νέοι Επιστήμονες (γεωτεχνικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι) (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Κεφάλαιο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Οι 80 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στις παρακάτω δράσεις:
Κατάρτιση
Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 90 ωρών (θεωρία και πρακτική) στα αντικείμενα:
Τυποποίηση και Προώθηση Αγροτοκτηνοτροφικών Προϊόντων
Σύγχρονες Υπηρεσίες (τουρισμός, περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες) 
Συμβουλευτική:
Πρόκειται να γίνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους στα παρακάτω θέματα:
Σταδιοδρομία (σύνταξη βιογραφικού, προγράμματα απασχόλησης, κλπ.)
Επιχειρηματικότητα (σύνταξη Business Plan, προγράμματα επιδοτήσεων, σύνταξη φακέλων) 
Δικτύωση 
Παρακολούθηση ημερίδων μεταφοράς καλών πρακτικών
Ταξίδια μελέτης (επίσκεψη σε προωθημένες επιχειρήσεις) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη Πρόσκληση και την Αίτηση Συμμετοχής από το Παράρτημα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη Βόνιτσα (τηλ. 2643022836) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας (
www.anaktorio.gov.gr). 

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται στον ίδιο χώρο του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη Βόνιτσα, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδότημένο πρόσωπο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 και ώρες 10:00 – 13:00. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου