24 Μαΐου 2013

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: Σεμινάριο Κατάρτισης στην Πάτρα

24 Μαΐου 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Σεμινάριο για την Επιμόρφωση των μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και του προσωπικού των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνεται στην Πάτρα την Τρίτη 28 Μαΐου 2013. 

Στόχος των σεμιναρίων που υλοποιούνται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, είναι η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε όλους τους εμπλεκομένους στα ΣΕΜ (αιρετούς, εκπροσώπους μεταναστών, δημοτικούς υπαλλήλους), προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. 
Τα Σεμινάρια αποτελούν μέρος μιας σειράς ολοκληρωμένων δράσεων του Έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των Σ.Ε.Μ.» που υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 (Δράση 1.2.α/11) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. 
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 10 π.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κτίριο Λαδόπουλου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου