4 Ιανουαρίου 2014

Αιολικό πάρκο στη θέση “Βελανιδιά” μεταξύ Κατούνας και Στάνου

Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή (από ιδιωτική εταιρεία) Αιολικού Πάρκου ισχύος 18 MW, στη θέση Βελανιδιά, των ∆ήµων Αµφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας, γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβούλιου ∆υτικής Ελλάδας. 

     Ο σταθµός θα αποτελείται από εννέα ανεµογεννήτριες ισχύος 2,0 MW η καθεµιά, εντός γηπέδου 3028 m2. και τα υψόµετρα στη θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου κυµαίνονται από 503 µ. έως 566 µ.
     Οι πλησιέστεροι οικισµοί στο χώρο εγκατάστασης του αιολικού πάρκου είναι η Στάνος (1.225 µέτρα, ανατολικά), η Κατούνα (2.560 µέτρα, νοτιοδυτικά), ενώ οι υπόλοιποι οικισµοί βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη από 4.000 µέτρα.
Η προτεινόµενη περιοχή ανάπτυξης του Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) φέρει µορφή βραχώδους άγονης έκτασης και καλύπτεται κυρίως µε πόες µεταξύ των βράχων και από αραιή θαµνώδη βλάστηση και διάσπαρτα άτοµα βελανιδιάς και πουρναρίου.
Το αιολικό πάρκο θα είναι ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και θα είναι διασυνδεδεμένο µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, στην οποία και θα διατίθεται αποκλειστικά το σύνολο της παραγωγής σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το υπό µελέτη αιολικό πάρκο στη θέση Βελανιδιές αναµένεται να παράγει έως περίπου 37.206 ΜWh ετησίως και εξηκονοµεί 8.772 (για πετρέλαιο) ή 13.320 (για κάρβουνο) τόνους εισαγόµενου καυσίµου το χρόνο.
 
ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου