22 Νοεμβρίου 2015

Κώστας Τριαντακωνσταντής: Δήμαρχε κ Αποστολάκη Υπάρχουν ναι ή όχι οι οικονομικοί Απολογισμοί των δύο επιχειρήσεων του Δήμου;

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
                  ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Την 30η  Ιουλίου 2015 έκανα αίτηση προς το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10595 και ζητούσα να μου χορηγηθούν ΑΔΑ που αναφέρονται στους Απολογισμούς
                    1) της τουριστικής επενδυτικής επιχείρησης και
                     2) της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου μας. Τούτο φαίνεται στη παρακάτω αίτηση.

Την 21η  Αυγούστου 2015 πήρα την παρακάτω απάντηση , που αφορά και άλλες αιτήσεις μου που θα δημοσιευτούν προσεχώς. Την απάντηση υπογράφει ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης προφανώς παίρνοντας όλη την ευθύνη  πολιτική και διοικητική.


Με αίσθηση ιδιοκτησίας του Δήμου και ύφος που θυμίζουν άλλες εποχές και με απίθανους νοηματικούς συνειρμούς απαντά << τα εν λόγω αιτήματα σας τυγχάνουν απορριπτέα για το λόγο αυτόν>>.

Για να δούμε τι λένε τα άρθρα της διοικητικής διαδικασίας που αναφέρονται στην απάντηση του Δημάρχου κ Αποστολάκη.

Άρθρο 5
Παράγραφος 1
<<Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα , ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, μελέτες , πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης , γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις>>.
Παράγραφος 2
<<Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται , ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεση του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές>>.

Συνεχίζουμε με το άρθρο 6 που ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης δεν επικαλείται. Τυχαία; Δεν νομίζω.
Άρθρο 6
Παράγραφος 1
<<Οι διοικητικές αρχές , πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου , οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς , ως προς τα σχετικά ζητήματα.>>
Προφανώς κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Να δούμε τώρα τι ορίζει ο κώδικας Δήμων και κοινοτήτων για τον απολογισμό των κοινωφελών επιχειρήσεων .Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο άρθρο 215 στη παράγραφο 2 αναφέρει.

<< Οι Δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα , στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές ή ερωτήσεις , για την ενημέρωση τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.
Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις , εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών>>.

Εσείς Δήμαρχε κ Αποστολάκη κατόπιν αυτών ως πολιτικός και διοικητικός προϊστάμενος του Δήμου πως νομιμοποιείστε πολιτικά, νομικά και δεοντολογικά να απαντάτε σε ένα Δημότη με αυτόν τον τρόπο;
                                            ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Οι δύο επιχειρήσεις του Δήμου χρηματοδοτούνται  και από το ταμείο του Δήμου.
Ως Δημότης και Έλληνας φορολογούμενος έχω έννομο συμφέρον να μάθω και να κρίνω που πήγαν τα χρήματα των πολιτών.

                                    Συνεπώς τα κρίσιμα ερωτήματα είναι

          1)Από συστάσεως των δύο επιχειρήσεων υπάρχουν ναι ή όχι οικονομικοί απολογισμοί και ποιες είναι οι αντίστοιχες ΑΔΑ που αναρτήθηκαν στη διαύγεια του Δήμου;

           2) Ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης γιατί χαρακτηρίζει απορριπτέα τα αιτήματα   της παραπάνω αίτησης  μου και των άλλων αιτήσεων μου ;

                                 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου