26 Νοεμβρίου 2015

Ο Κώστας Τριαντακωνσταντής για το Δημοτικό Συμβούλιο στην Κατούνα

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Νοεμβρίου 2015 δεν συμπεριλαμβάνεται
το θέμα << Υδροδότηση Πογωνιάς  – Στενού και ευρύτερης περιοχής>>.


Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενώπιον του Δημάρχου , δύο Αντιδημάρχων , πολλών μελών του ΔΣ και επικεφαλείς ή εκπροσώπων όλων των Δημοτικών παρατάξεων δεσμεύτηκε στη Λαϊκή συνέλευση που έγινε στη Πογωνιά να θέσει το θέμα προς συζήτηση στη συνεδρίαση του ΔΣ του Νοεμβρίου.

                       Μέλη του ΔΣ
Η παράγραφος 6 του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει:
<< Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης>>.

                                       Κατόπιν των ανωτέρω

  1. Καλώ όλα τα μέλη του ΔΣ να κάνουν χρήση της παραγράφου 6 του άρθρου 95 και να θέσουν το θέμα προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

  1. Καλώ το Πρόεδρο του ΔΣ να καλέσει στη συνεδρίαση το τοπικό Συμβούλιο Πογωνιάς να είναι παρών.

  1. Καλώ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ύδρευσης να καλέσει τον υδραυλικό του Δήμου με αρμοδιότητα την ΔΕ Παλαίρου να παραβρίσκεται στη συνεδρίαση του ΔΣ.

  1. Με αίτηση μου θα ζητήσω τη χορήγηση επικυρωμένων πρακτικών της συνεδρίασης του ΔΣ την 29-11-2015 και επιφυλάσσομαι αν χρειαστεί για περαιτέρω πολιτική, διοικητική διαχείριση του θέματος στο νόμιμο  πλαίσιο της συντεταγμένης πολιτείας.

                                               Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου