20 Οκτωβρίου 2015

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Άκτιου Βόνιτσας

Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, (2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 4 ΟΔΗΓΟΙ, 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), με δίμηνες συμβάσεις, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου