7 Οκτωβρίου 2015

Προσλήψεις 9 ατόμων – με δίμηνες συμβάσεις - για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

   Στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στις 4-10-2015, εγκρίθηκε η πρόσληψη 9 ατόμων – με δίμηνες συμβάσεις - για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα µε το σκεπτικό της εισηγήσεως ως εξής:


Το σκεπτικό της απόφασης:
ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου