Αντίστοιχη απόφαση υπέγραψε ο Γ.Γ της Αποκεντρωμένης διοίκησης για μεταφορά 2000 τόνων σκουπιδιών από το δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, 1000 τόνοι στον ΧΥΤΑ Παλαίρου, 500 τόνοι στο ΧΥΤΑ Στράτου και 500 τόνοι στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας του δήμου Ναυπακτίας.
     Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην απόφαση αναφέρεται ότι «η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας, να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενεργοποίηση και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) που εξυπηρετούσαν τον εν λόγω Δήμο (Πύργου), λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Τέλος, σύμφωνα πάντα απόαφαση υποχρεώνεται ο δήμος Πύργου σε σύναψη σχετικών προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 με τους Αναγκαστικούς Συνδέσμους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
       Είναι προφανές ότι προκαλεί εντύπωση το «εντέλλεσθε» και η μεταφορά των απορριμάτων από το Πύργο στην Αιτωλοακαρνανία, χωρίς να ερωτηθούν οι τοπικοί δήμοι και φορείς. Και πλέον με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση των δήμου Αγρινίου, Ναυπακτίας, Ακτίου Βόνιτσας και των αντίστοιχων Συνδέσμων Διαχείρισης των ΧΥΤΑ. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ της Αιτωλοακαρνανίας σε κάποιες περιπτώσεις δεν δημιουργεί κάποιο ιδαίτερο πρόβλημα, αφού για παράδειγμα ο ΧΥΤΑ Στράτου, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερο δημοσίευμά του το ΑγρίνιοCulture.gr, μπορεί να δεχθεί -σύμφωνα με τις προδιαγραφές του- 56.000 τόνους απορριμμάτων κάθε έτος, ήτοι 160 τόνους ημερησίως, στην πράξη όμως ο ΧΥΤΑ δέχεται 36.000 έως 38.000 τόνους κατ΄ έτος, ήτοι 100 περίπου τόνους ημερησίως.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση για τα σκουπίδια του δήμου Πύργου
Δείτε αναλυτικά την απόφαση για τα σκουπίδια του Αρχαίας Ολυμπίας