13 Δεκεμβρίου 2015

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ- ΔΕΠΟΣ- ΠΟΓΩΝΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για Κωστας Τριαντακωνσταντης
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Γράφει ο : Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Δήμαρχε κ Αποστολάκη, Δημοτικοί Σύμβουλοι , Δημοτικοί Σύμβουλοι κυρίως της ΔΕ Παλαίρου ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ.

Συνεχίζουμε σήμερα την ενημέρωση σας για το έργο Βιολογικός Καθαρισμός Παλαίρου- ΔΕΠΟΣ-Πογωνιάς. Τη προηγούμενη Δευτέρα σας παρουσιάσαμε στοιχεία μη τήρησης των όρων που ορίζουν οι εγκύκλιοι . Ρωτάμε όλα τα μέλη του ΔΣ ξανά.
Τα κτίρια επεξεργασίας των λυμάτων βρίσκονται 2.500 μέτρα μακριά από το κεντρικό αντλιοστάσιο μεταφοράς των λυμάτων ,που βρίσκεται έξω από τη πόλη της Παλαίρου;Η Πογωνιά γιατί δεν έχει κατασκευασμένο δίκτυο μεταφοράς λυμάτων; Ποιος θα παραλάβει το έργο;

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο πρώην αποτυχημένος Δήμαρχος χορηγεί τη παρακάτω βεβαίωση ( Παράταση ισχύος) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων. Απαραίτητη βεβαίωση για τη παράταση του χρόνου για το έργο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και εδώ απουσιάζει η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τυχαία; Δεν νομίζω.  Οι πληροφορίες θα δίνονταν από τον  κ Νταλταγιάννη Σπύρο, σύμβουλο του τότε Δημάρχου.!!!!!!!!!!! Οι  ερωτήσεις  είναι.
Γιατί η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου παρακάμπτεται;  
Τις εγκυκλίους τις είχαν διαβάσει ο πρώην Δήμαρχος και ο σύμβουλος του;
Αν , ναι πως χορηγήθηκε η βεβαίωση αυτή;
Αν , όχι τότε ………………….. δεν σχολιάζω για ευνόητους λόγους.
Η αντιπολίτευση τι έκανε; Οι σύμβουλοι της κυρίως της  Παλαίρου τι έκαναν;

Κατόπιν  της  βεβαίωσης αυτής έχουμε το έγγραφο με αριθμό πρωτ 1064/27295 ,ημερομηνία 12-03-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και περιέχεται στο φάκελο μου.
<< Κατόπιν αυτού και εφόσον , όπως αναφέρεται στη βεβαίωση δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων των οποίων αυτές έχουν εκδοθεί σας ενημερώνουμε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ , ισχύουν έως τις 28-02-2018>>.
Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Λυμάτων της χώρας.
Έχουμε  από τις εγκυκλίους.
Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου ( Δήμος Κεκροπίας) να μεριμνήσει για το καλό σχεδιασμό και συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήματος διάχυσης (ΔΙΑΧΥΤΗΡΑ).Συνολικού εμβαδού 17,5 στρεμμάτων θαλασσίου χώρου που ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ σύμφωνα με το έγγραφο με αριθ πρωτ Δ10Β1165492/3174 και ημερομηνία 29-11-2012 του Υπουργείου Οικονομικών.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΕΞΤΕ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παραχωρήθηκε το  δικαίωμα χρήσης του θαλασσίου χώρου και πυθμένα των 17,5 στρεμμάτων  .
Προσέξτε παρακαλώ το έγγραφο αυτό τι ορίζει. << Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης θαλασσίου χώρου, μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, αλλά και για λόγους κατασκευής  δημοσίων και λιμενικών έργων, όπως και για λόγους παράβασης των όρων , με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο μέσα σε τακτή προθεσμία, και χωρίς αξίωση από το Δημόσιο για οποιασδήποτε αποζημίωση.
Μετά από όλα αυτά και αυτά που θα επακολουθήσουν την Δευτέρα υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τα γνωστά χαλκεία παραπληροφόρησης ,που αντί να προβληματιστούν για όλα αυτά και την ανεπάρκεια χειρισμών στην καλύτερη περίπτωση από τους αρμόδιους , εύχομαι χωρίς να ελπίζω να καταλάβουν  ,ότι είμαι ο μόνος που δεν λαϊκίζω όπως γράφουν.
Με πλήρη γνώση και υπευθυνότητα ενημερώνω τους Δημότες και θα συνεχίζω να το πράττω. Σε μερικούς που σπεύδουν να αναγγέλλουν χρονοδιαγράμματα λειτουργίας του έργου τους συνιστώ να προσέχουν περισσότερο.  
Κάποιοι που ήθελαν και πίεζαν  να λειτουργήσει το έργο ακόμη και στο βάθος κατάληξης του αγωγού των 21-23 μέτρων , ίσως κατάλαβαν ότι σε αυτή τη χώρα δεν χάθηκαν τα πάντα. Υπάρχουν ευτυχώς για το τόπο ελεύθεροι Δημότες και ενημερωμένοι. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
                                   Αγαπητοί Αναγνώστες
Μετά από όλα αυτά προσέφυγα( και θα προσφύγω στο κατάλληλο χρόνο εκ νέου)  επώνυμα στους αρμόδιους της πολιτείας για πραγματοποίηση ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών  όρων.
Κλιμάκιο από πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες επεσκέφθησαν τη περιοχή τουλάχιστον δύο φορές. Η κατάληξη του αγωγού από ότι διαφαίνεται δεν θα  είναι το βάθος των 21-23 μέτρα.
Όλοι  φαντάζομαι να κατανοούν ότι η πλήρης και σύντομη καταστροφή του όρμου Παλαίρου- Πογωνιάς αποφεύχθηκε.  Βέβαια ο Δήμαρχος , ο κ Φερεντίνος και κυρίως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παλαίρου οφείλουν να ενημερώσουν τους Δημότες γιατί ο αγωγός σταμάτησε στο βάθος των 21-23 μέτρων;
Η συνέχεια της πληροφόρησης σας την ερχόμενη Δευτέρα 21-12-2015. Την Δευτέρα εκτός από άλλες σημαντικές πληροφορίες , θα σας παρουσιάσω την εναλλακτική λύση κατάληξης του αγωγού και θα σας εξηγήσω γιατί δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να την παρουσιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο.                                            

                                                   Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου