4 Δεκεμβρίου 2015

Εκδηλώσεις σε ΒΟΝΙΤΣΑ και Πύργο για το «προγράμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία»

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδοςδιοργανώνει σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων και στους τρεις νομούς της περιφέρειας για την παρουσίαση του έργου «Greece-Italy Facilities for Transport and Logistic 2.0» – GIFT 2.0 του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.
ΒΟΝΙΤΣΑ 
Στο πλαίσιο αυτό, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ. διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση πιλοτικών δράσεων του έργου GIFT 2.0 GREECE -ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», στην αίθουσασυνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

11.00 – 11.20
Προσέλευση – εγγραφές
11.20 – 11.40
Έργο GIFT2.0 – Στόχοι και εργαλεία
Βαφείδης Παναγιώτης, Συνεργάτης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.....


11.40 – 12.00
Πιλοτικές δράσεις ΠΔΕ στο έργο GIFT2.0
Βαφείδης Παναγιώτης, Συνεργάτης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12.00 – 12.20
Διάλλειμα καφέ
12.20 – 13.00
Παρουσίαση τεχνικής λύσης Σταθμών Πληροφόρησης εσωτερικού / εξωτερικού χώρου & περιεχομένου
Εξωτερικοί συνεργάτες Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
13.00 – 13.20
Συμφωνητικό συνεργασίας φορέων
Βαφείδης Παναγιώτης, Συνεργάτης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
13.20 – 14.00
Συζήτηση – Σύνοψη – Κλείσιμο ημερίδας

Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ., στο Επιμελητήριο Ηλείας (4ος όροφος) στον Πύργο.

10.00 – 10.20
Προσέλευση – εγγραφές
10.20 – 10.40
Έργο GIFT2.0 – Στόχοι και  εργαλεία
Βαφείδης Παναγιώτης, Συνεργάτης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10.40 – 11.00
Πιλοτικές δράσεις ΠΔΕ στο έργο GIFT2.0
Τζαμαλούκας Κώστας, Στέλεχος Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11.00 – 11.20
Διάλλειμα καφέ
11.20 – 12.00
Παρουσίαση τεχνικής λύσης Σταθμών Πληροφόρησης εσωτερικού / εξωτερικού χώρου & περιεχομένου
Εξωτερικοί συνεργάτες Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12.00 – 12.20
Συμφωνητικό συνεργασίας φορέων
Βαφείδης Παναγιώτης, Συνεργάτης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
12.20 – 13.00
Συζήτηση – Σύνοψη – Κλείσιμο ημερίδας

       Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο την παρουσίαση των πιλοτικών δράσεων του έργου σε τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
    Το έργο «Greece– Italy Facilities for Transport and Logistic 2.0» – GIFT 2.0 είναι ένα στρατηγικό έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, που στόχο έχει να αναδείξει και να ενισχύσει ένα δίκτυο υφιστάμενων Μεταφορικών Κόμβων (Hubs) σε Ελλάδα και Ιταλία, στοχεύοντας στην αύξηση της πρόσβασης και της κινητικότητας των ανθρώπων και των αγαθών και τη συνολική μείωση εξόδων.
     Ειδικότερα το έργο GIFT2.0 περιλαμβάνει τη δημιουργία και παροχή πιλοτικών υπηρεσιών για δύο βασικές ομάδες χρηστών. Η πρώτη αποτελείται από διερχόμενους επιβάτες, προσωρινούς επισκέπτες και τον τοπικό πληθυσμό και η δεύτερη από αγρότες, μικροπαραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους, μικροβιοτέχνες και μεταφορείς.
     Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) έχει διαβουλευθεί και συνεργάζεται με φορείς που θα φιλοξενήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εν λόγω υπηρεσίες.
      Το δίκτυο μεταφορικών Hubs περιλαμβάνει συνολικά 27 κόμβους, συμπεριλαμβανομένων λιμένων, σιδηροδρόμων, σταθμών λεωφορείων και αεροδρόμια εντός της επιλέξιμης περιοχής, που είναι σε θέση να προσελκύσουννέες εμπορευματικές και τουριστικές ροές και κινητικότητα τοπικών χρηστών.
      Μέσω του έργου GIFT2.0 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποκτά πληροφοριακή υποδομή και υλοποιεί υπηρεσίες που επιτρέπουν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύουν την συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Από http://www.agriniopress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου