6 Δεκεμβρίου 2015

Ο Κώστας Τριαντακωνσταντής για τον βιολογικό καθαρισμό Παλαίρου

Αποτέλεσμα εικόνας για βιολογικος καθαρισμος παλαιρου
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΕΛΕΧΓΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  κυρίως από τη ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Εισαγωγικά επισημαίνουμε, ότι μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση η θέση που έγιναν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων και είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την κατάληξη των λυμάτων στη θάλασσα. Ο υποθαλάσσιος αγωγός δεν έπρεπε να γίνει. Υπήρχε  διαφορετική λύση για τη κατάληξη του.
Δυστυχώς πρώην και νυν Δημοτική αρχή και πρωτίστως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΔΕ Παλαίρου έχουν τεράστιες ευθύνες ,που δεν αντέδρασαν, αν και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Οι επόμενες γενιές θα τους αναφέρουν αρνητικά και ο τόπος μας δυστυχώς υποβαθμίζεται .

Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για το έργο << Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου, ΔΕΠΟΣ, Πογωνιάς και υποθαλάσσιος αγωγός>>. Το σημερινό πρώτο μέρος θα είναι βασισμένο σε επίσημα έγγραφα που με επιμονή προσπάθησα να παρουσιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετές φορές. Τούτο δεν μου το επέτρεψαν. Τυχαία; Η κοινή λογική λέει πως όχι.

Το έργο τούτο είναι σπουδαίο για τη περιοχή. Είναι μακρόχρονο , ακριβό και αναγκαίο. Η πρώτη Νομαρχιακή απόφαση πάρθηκε το 2001. Τα έργα αυτά έχουν σχέση με το περιβάλλον. Για να πραγματοποιηθούν απαιτείται μέσω εγκυκλίων να τεθούν περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα και σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Η Νομαρχιακή απόφαση που ανάφερα παραπάνω δημοσιεύτηκε την 8η Ιουνίου 2001 και η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζουν τα παρακάτω εκδόθηκε την 18η Ιουλίου 2002 ,  έχει ΑΠ οικ 85362 και έχει τίτλο << Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου, ΔΕΠΟΣ και Πογωνιάς του νομού Αιτ/νιας>> . Τότε δεν υπήρχε διαύγεια να σας παραπέμψω.

Με αρκετή προσπάθεια και βοήθεια από ειδικούς  ανθρώπους στο θέμα δημιούργησα ένα φάκελο για το έργο. Στοιχεία του φακέλου έδωσα στο Πρόεδρο της Παλαίρου τον Αύγουστο του 2014 και διεξοδικά ενημέρωσα το Δήμαρχο κ Αποστολάκη μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του. Προσπάθησα να ενημερώσω το κ Κατσαμπίρη και το κ Μπαλατσούρα,  τούτο με δική τους ευθύνη δεν κατέστη δυνατό. Τυχαία ; Δεν νομίζω. Ενώ στην αρχή δέχτηκαν να συναντηθούμε,  τα πολιτικά τους αφεντικά , τους το απαγόρευσαν  φαίνεται.  Τυχαία; Δεν νομίζω.

Αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και κυρίως οι σύμβουλοι της ΔΕ Παλαίρου δεν κατανοηθούν ότι στη θέση που κατασκευάσθηκαν τα κτίρια και η διαφαινόμενη κατάληξη του αγωγού να είναι η θάλασσα, ότι υποβαθμίζεται η περιοχή και ότι εγκυμονούν τεράστιοι κίνδυνοι με πολλές παραμέτρους ,τότε κάθε σχόλιο περιττεύει.

Σήμερα θα περιοριστούμε στην ενημέρωση σας.

ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.( κοινή υπουργική απόφαση 85362/18-7-2002). Περιληπτική παρουσίαση.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου-ΔΕΠΟΣ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ θα γίνει σε δημοτική εκτός σχεδίου σε έκταση , η οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου, πλησίον του άξονα Παλαίρου-Πογω νιάς και σε απόσταση περίπου 2,5 km από τη πόλη της Παλαίρου. Το γήπεδο όπου θα κατασκευασθεί η μονάδα καταλαμβάνει δημοτική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων. Η πρόσβαση στο γήπεδο της μονάδας επεξεργασίας γίνεται μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού. Στην εγκατάσταση προβλέπεται να γίνεται επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Παλαίρου, Πογωνιάς και του ομογενειακού χωριού της ΔΕΠΟΣ.
ΣΧΟΛΙΟ: Παρακαλώ προσέξτε, << θα ξεκινά από κεντρικό αντλιοστάσιο στην έξοδο της πόλης και θα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω ΚΑΑ μήκους 2500 μ μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού>>. Ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων θα ξεκινά από κεντρικό αντλιοστάσιο στην έξοδο της πόλης και θα ακολουθεί την οδό Παλαίρου-Πογωνιάς μέχρι την θέση της εγκατάστασης. Στο παραλιακό τμήμα της οδού ο αγωγός θα τοποθετεί στην εσωτερική πλευρά.

Ερώτηση-επισήμανση;     Το κεντρικό αντλιοστάσιο στην έξοδο της πόλης της Παλαίρου Δήμαρχε κ Αποστολάκη , δημοτικοί σύμβουλοι,  δημοτικοί σύμβουλοι κυρίως της ΔΕ Παλαίρουκαι  και το γήπεδο εγκαταστάσεων απέχουν 2.500 μέτρα ;;   
                                                                   
Συνέχεια .Θα γίνει δενδροφύτευση στο οικόπεδο όπου θα κατασκευασθούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού , ώστε αυτές να μην είναι ορατές από τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαίρου. Παρακάτω αναφέρονται και άλλοι σπουδαίοι λόγοι για τα δένδρα.

Ερώτηση. Έγινε αυτή η δενδροφύτευση και γιατί;

Συνεχίζει η κοινή υπουργική απόφαση.

Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων
Να μην κατασκευασθεί δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων, καθώς με την ολοκλήρωση των έργων του βιολογικού καθαρισμού θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικισμοί να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των αποχετευτικών τους  δικτύων και να έχουν συνδεθεί με τη μονάδα.

Αυτά αναφέρει και ορίζει η εγκύκλιος .
Τι έγινε στη πράξη; Τα κτίρια έγιναν πλησίον της Δημοτικής επιχείρησης, μιας μεγάλης τουριστικής μονάδας, στο κέντρο του παραλιακού τόξου Παλαίρου- Πογωνιάς , λίγα μέτρα μακριά από τη θάλασσα.  Ομογενειακό χωριό από τη ΔΕΠΟΣ δεν έγινε , η Πογωνιά δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο.

Ρωτάμε:  Τηρήθηκαν οι όροι που ορίζονται στην εγκύκλιο και είναι δεσμευτικοί; Ποιος ή ποιοι θα παραλάβουν το έργο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βέβαια αυτές οι συνθήκες μας ανάγκασαν να προβούμε επώνυμα στους αρμοδίους της πολιτείας προς έλεγχο τήρησης των όρων και βεβαίως θα προβούμε εκ νέου πριν την παραλαβή.

Ας μην σπεύδουν μερικοί να ανακοινώνουν χρονοδιαγράμματα λειτουργίας του  έργου. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.

Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

Συνεχίζει η κοινή υπουργική απόφαση.
Ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων θα είναι η θαλάσσια περιοχή του όρμου Παλαίρου , σύμφωνα με την Νομαρχιακή Απόφαση για τον καθορισμό του αποδέκτη και των όρων των λυμάτων.
Ως σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων θεωρείται το τελικό άκρο του υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος καταλήγει σε διαχυτίρες για καλή αραίωση των λυμάτων , σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρα και με ελάχιστο μήκος 2 χιλιόμετρα από την ακτή.

Το βάθος των 50 μέτρων ορίζεται ως ελάχιστο βάθος διάχυσης των λυμάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περιοχή που ενδέχεται να υπάρχει ο οικότοπος προτεραιότητας ( κωδ 1120) << Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση>> ( Ποσειδωνίες>>
Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός έφτασε σε βάθος περίπου 21-23 μέτρα και μήκος από την ακτή πολύ κάτω από 1500 μέτρα και σταμάτησε. Ποιοί θα μας απαντήσουν γιατί; Ποιοι έβγαλαν ανακοίνωση που καλούσαν τους Δημότες να συνδέσουν τα σπίτια τους , τα μαγαζιά τους κλπ για να λειτουργήσουν το έργο; Ποιοι έλεγαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και συμπλήρωναν  ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΑΦΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΙΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ; Ποιοι αποκαλούσαν το συντάκτη του άρθρου εισαγγελέα και ποιοι γελούσαν αμήχανα ενώ θα έπρεπε να αναλάβουν πρωτοβουλίες;

Σας παρουσιάζουμε σήμερα ένα χάρτη για να δείτε που είναι το βάθος των 21-23 μέτρων που έχει φτάσει ο αγωγός και που είναι το βάθος των 50 μέτρων που θα πρέπει  να φθάσει.  Μελετήστε τον , σκεφτείτε και θα σας λυθούν πολλές απορίες .

Είναι χάρτης που δείχνει τον όρμο Παλαίρου με τα αντίστοιχα βάθη του. Η πρώτη πάνω φωτογραφία δείχνει το βάθος των 21-23 μέτρων , το βάθος των 50 μέτρων κλπ.

Μήπως αυτά και άλλα που θα δημοσιευτούν την άλλη Δευτέρα δεν ήθελαν κάποιοι να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο; Γιατί άραγε; Οι Δημότες πότε θα μάθουν;
(ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2015 η συνέχεια).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου